2021: Sustenabilitate în educație pentru specialiștii în energii verzi

Promotorul proiectului: Universitatea din București

Codul proiectului: 21-COP-0021

Partener: Reykjavik University 

Acordul de mediu al Uniunii Europene propune ca până în 2030, energiile regenerabile să reprezinte 32% din producția de energie. Acest obiectiv necesită specialiști cu pregătire interdisciplinară în domeniul surselor de energie regenerabile, care să poată integra conceptele de durabilitate și zero carbon în noile soluții tehnologice și să dezvolte noi politici de energie verde. Pregătirea specialiștilor înseamnă dezvoltarea unei educații durabile în acest domeniu, bazată pe metode moderne de predare și schimbul de bune practici cu instituții cu experiență bogată. În România se dezvoltă producția de energie regenerabilă, devenind un sector economic important. Universitatea din București prin programul său de master ”Surse de energie regenerabile și alternative-SERA” dorește să formeze specialiști în energii verzi care să se poată integra cu success în piața muncii internațională, provocatoare și inovativă. Reykjavik University are o mare experiență în cooperarea în domeniul educației și cercetării legate de sustenabilitate, cu accent pe energia durabilă. De asemenea, Reykjavik University este un bun exemplu în promovarea colaborării universitate-industrie ca sursă de valoare economică adăugată pentru companii.

Obiective
Scopul principal este crearea unui program de master durabil în surse de energie regenerabilă la Universitatea din București, pentru formarea specialiștilor care să răspundă cerințelor pieței muncii. Sunt stabilite trei obiective specifice:

  1. Crearea unui cadru eficient pentru transferul de bune practici între Universitatea Reykjavik și Universitatea din București, pentru modernizarea și creșterea capacității de inovare și antreprenoriat a educației și formării specialiștilor în energii regenerabile adaptate la provocările actuale.
  2. Schimburi/mobilitate interuniversitară pentru formarea interdisciplinară a masteranzilor, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice Universitatea din București și transferul de experiență legat de inserarea absolvenților pe piața muncii în domeniul surselor regenerabile.
  3. Continuarea colaborării dintre cele 2 universități și verificarea durabilității platformei educaționale comune pentru programul master de energie regenerabilă.

Rezultate

  • Mobilitatea studenților și a personalului care predă în Islanda și România. 30 de studenți de la cele 2 universități participă la programe de tip ”blended intensive”, respective școli de vară organizate în România și Islanda. 10 cadre didactice și cercetători din domeniul energiei regenerabile sunt implicați în mobilități și activități de training comune.
  • Activități de predare comune și modernizarea proiectelor actuale. 20 de cadre didactice, cercetători, specialiști din industrie sunt implicați în susținerea cursurilor, activităților practice adresate studenților partcipanți la mobilități, dar și colegilor lor înscriși la programele de master.
  • Schimburi interculturale și de bune practici

Cine sunt beneficiarii vizați și care sunt beneficiile lor?
Studenții implicați în mobilitate vor studia într-un mediu internațional. Aceștia vor beneficia de diverse prelegeri susținute de specialiști internaționali în domeniul surselor regenerabile de energie, de vizite de lucru la producătorii de energie verde, care le vor oferi o îmbunătățire relevantă a cunoștințelor și abilităților cu privire la implementarea energiilor regenerabile. Ei vor lucra în echipe internaționale pentru a rezolva probleme și a dezvolta proiecte comune. Ei vor înțelege mai bine cerințele pieței forței de muncă și vor fi mai bine pregătiți să se integreze pe piața forței de muncă naționale sau internaționale. Vor obtine credite ECTS in urma participării la cursurile desfășurate în cadrul proiectului. Studenții care nu sunt implicați în mod direct beneficiază de studii de caz, exemple de bune practici.
Profesorii își inovează metodele educaționale, îmbogățesc aria curriculară, abilitățile interculturale și pedagogice. De asemenea se dezvoltă noi direcții de cercetare în domeniu, comune celor 2 univeristăți.
Angajatorii au posibilitatea de a angaja specialiști cu o pregătire interdisciplinară în domeniul energiilor verzi, cu o cultură integrată în realitățile europene.

Ce valoare adăugată aduce parteneriatul proiectului?
Creșterea calității și adaptarea programului de masterat interdisciplinar în energie regenerabilă pentru a pregăti specialiști în energie verde în funcție de nevoile actuale ale pieței muncii și de provocările legate de durabilitate și mediu curat. Dezvoltarea de noi proiecte educaționale și de cercetare în energii verzi.Un răspuns integrat al celor două țări partenere la problema sustenabilității energetice duce la găsirea soluțiilor pentru obiectivul zero carbon al Europei.

Website