2021: Parteneriat pentru stagii de practică în turism și alimentație

mart. 13, 2024 | 0 comentarii

Promotorul proiectului: Colegiul Economic Arad

Codul proiectului: 2021-EY-PCVET-0023

Partener: SC Hotel Leon SRL (RO)

Proiectul ”Parteneriat pentru stagii de practică în turism și alimentație” a luat ființă din dorința de a îmbunătății modul de organizare și evaluare a stagiilor de pregătire practică a elevilor de la Colegiul Economic Arad. Este cunoscut faptul că pregătirea elevilor din învățământul profesional și tehnic se desfășoară atât la școală sub îndrumarea cadrelor didactice dar și la agentul economic sub îndrumarea tutorilor de practică ai agenților economici.

Obiectivul principal al acestui proiect este acela de a învăța de la instituția gazdă și de la companiile partenere ale școlilor portugheze cum să îmbunătățim învățarea prin practică la locul de muncă și cum să realizăm o mai bună corelare a competențelor dobândite de absolvenții noștri cu cerințele pieței muncii. Alături de partenerul nostru de practică, SC HOTEL LEON SRL, am scris acest proiect în speranța că împreună vom putea atinge obiectivele menționate anterior.

Proiectul s-a desfășurat în 2 fluxuri în perioada 14 – 25 noiembrie 2022 la care au participat 8 cadre didactice de la Colegiul Economic Arad și doi reprezentanți ai agentului economic partener – Hotel Leon. Pe durata celor 5 zile au avut loc activități în școala partener Escola Profissional de Esposende și la 3 dintre unitățile unde elevii școlii își desfășurau stagiul de practică. Am purtat discuții cu cadrele didactice și cu agenții economici legat de organizarea pregătirii practice a elevilor. Rezultatele proiectului: – ”Ghid de organizare și evaluare a pregătirii practice în cadrul Colegiului Economic Arad”- documentul va fi elaborat de către cadrele didactice participante la vizita de studiu, în colaborarea cu reprezentanții SC HOTEL LEON SRL – 6 programe pentru Curriculum de dezvoltare locală revizuite pentru calificările: bucătar, ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie publică (clasa a 9-a, a 10-a și a 11-a).

Pagina web a proiectului

Pagina de Facebook a proiectului