2021: Metode inovatoare necesare personalului didactic și de cercetare pentru analiza și procesarea datelor AI

Promotorul proiectului: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

Codul proiectului: 21-COP-0038

Partener: Sintef Norvegia

În prezent, datele colectate prin diverse mijloace pot avea o structură sau format diferit, chiar dacă se referă la aceleași mărimi de interes. Dispozitivele și aparatele actuale, care dispun de interfețe și facilități de comunicare, reprezintă o sursă importantă de date. Din păcate, aceste date nu sunt prezentate într-un format standardizat, ceea ce generează dificultăți în utilizarea lor într-o formă integrată. Imposibilitatea standardizării acestora într-un timp scurt conduce la necesitatea adoptării de soluții inovatoare pentru condiționare, filtrare și prelucrare statistică a datelor.

O provocare semnificativă constă în extragerea informațiilor utile și eliminarea unei varietăți mari de perturbări care interferă cu datele colectate. Soluția fezabilă care poate răspunde la aceste provocări, ca și în multe alte domenii, este furnizată de inteligența artificială (AI). Deși literatura de specialitate și rapoartele tehnice prezintă numeroase soluții de succes, specialiștii în domeniu reprezintă o resursă limitată. Rezolvarea acestei probleme implică formarea și familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de prelucrare a datelor folosind inteligența artificială.