2021: Împreună, pentru formare profesională de calitate

Promoterul proiectului: Liceul Tehnologic Astra, Pitești

Codul proiectului: 2021-EY-PCVET-0010

Parteneri: Distribuție Oltenia (RO) – Escola Profissional do Montijo (PT)

Proiectul „Împreună pentru formare profesională de calitate!” se aliniază misiunii școlii de a furniza servicii educaționale de înaltă calitate, cu scopul de a forma elevi capabili să dobândească competențe și abilități specializate, de comunicare și de lucru în echipă, precum și să devină familiarizați cu limbajul tehnic. Acest lucru se realizează prin furnizarea unei infrastructuri educaționale adecvate, dotată cu mijloace didactice moderne și eficiente, și prin implicarea unor cadre didactice specializate. Misiunea școlii, intitulată „Împreună pentru viitor”, își propune să se adapteze la noile tehnologii impuse de evoluția tehnologică, lucrând alături de parteneri solizi.

În prezent, se observă o lipsă acută de personal calificat pe piața muncii. Pentru a răspunde cererii de forță de muncă și necesității de formare profesională la nivel regional și în special la nivelul partenerilor LTA, s-a identificat importanța derulării stagiilor de practică și a învățării la locul de muncă pentru elevii încadrați în învățământul profesional și tehnic. Această situație a motivat inițierea proiectului.

Liceul Tehnologic Astra este angajat în asigurarea calității în educație, urmărind alinierea rezultatelor educaționale cu cerințele pieței muncii, conform standardelor europene stabilite de cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională – EQAVET.

În acest context, în anul școlar curent, Liceul Tehnologic Astra oferă școlarizare prin învățământ profesional și profesional dual pe o perioadă de 3 ani, la solicitarea agenților economici parteneri. Sunt disponibile 16 clase în următoarele domenii: Mecanică – Operator la mașini cu comandă numerică – 99 de elevi, Sudură – 60 de elevi, Lăcătușerie în construcții metalice și utilaje tehnologice – 12 elevi, Strungărie – 32 de elevi, Frezare – Rabotare – Mortezare – 30 de elevi, Rectificare – 31 de elevi; Domeniul Electronică și Automatizări – Electronist aparate și echipamente – 55 de elevi, Electrician exploatare stații și centrale electrice – 67 de elevi.

Oportunitatea oferită de „Programul de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor din România”, finanțat prin granturile SEE 2014-2021, și discuțiile cu partenerul economic S.C DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A., au condus la conștientizarea necesității dezvoltării competențelor cadrelor didactice și a mentorilor de practică în vederea îmbunătățirii calității învățării elevilor în stagiile de pregătire practică. Astfel, s-a impus elaborarea proiectului „Împreună pentru formare profesională de calitate!”.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI a fost dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și a mentorilor de practică în vederea îmbunătățirii calității învățării elevilor din Liceul Tehnologic Astra, în stagiile de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional de 3 ani prin practică la locul de muncă.

Practic, proiectul a urmărit:

  • Participarea cadrelor didactice și a mentorilor de practică la activități de job shadowing în cadrul instituțiilor partenere din proiect;
  • Dezvoltarea și îmbunătățirea curriculară, adaptarea conținutului disciplinelor la nevoile pieței muncii;
  • Elaborarea de instrumente de lucru precum ghiduri de practică, ghiduri de evaluare și caiete de practică pentru elevi;
  • Dezvoltarea parteneriatelor transfrontaliere cu instituții educaționale partenere pentru îmbunătățirea calității stagiilor de pregătire practică a elevilor.

Între 15.01.2023 și 22.01.2023, a avut loc în Portugalia o mobilitate a cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic Astra, în cadrul proiectului menționat mai sus. Această activitate, finanțată prin granturile SEE 2014-2021, s-a concentrat pe dezvoltarea competențelor profesionale și personale ale cadrelor didactice și a reprezentanților agentului economic partener.

Acest proiect este menit să contribuie la creșterea calității educației și formării profesionale din școală prin dezvoltarea personală, profesională și socială a elevilor și a cadrelor didactice, precum și prin eficientizarea tranziției viitorilor absolvenți de la școală la locul de muncă. De asemenea, se urmărește îmbunătățirea competențelor profesionale și personale ale cadrelor didactice care predau discipline tehnologice.

Webpage