2021: Exemple din viața reală în clasele virtuale (VR-classrooms)

Promotorul proiectului: Universitatea de Vest din Timișoara

Codul proiectului: 21-COP-0004

Partener: Norwegian University of Science and Technology

Proiectul VR-classrooms a vizat provocările cu care s-au confruntat instituțiile de învățământ superior din România, în care activitățile academice și de învățare au fost oferite exclusiv online, în perioada 03/2020-02/2022, și cărora studenții și cadrele didactice le-au făcut față fără a avea un nivel de cunoștințe necesar, capacitatea sau practica anterioară de a utiliza abilități digitale în scopuri educaționale. Proiectul VR-classrooms și-a propus să dezvolte soluții practice inovative pentru învățarea în clase virtuale.

Obiectivele proiectului au fost:

  • Obiectiv 1. Îmbunătățirea calității educației în era digitală în universități
  • Obiectiv 2. Întărirea cooperării dintre educație și lumea muncii
  • Obiectiv 3. Creșterea mobilităților de predare și învățare între universități

Grupuri țintă: studenți, cadre didactice, cercetători, lumea muncii

Activități transnaționale de învățare pentru studenții UVT (România) și NTNU (Norvegia) organizate în co-predare de către profesori de la universitățile partenere:

  • C1 Școala Internațională de Vară în Antropologie Socială
  • C2 Cursul Comun UVT-NTNU

Activități de multiplicare: Conferința internațională „Provocări și beneficii ale învățării și predării în clase virtuale”

Rezultate:

  • Studiu documentar pe tema Rezultatelor învățării 
  • at în volumele: Dincă M (Ed.), 2022. Learning Outcomes’ Assessment in Virtual Classrooms, Editura Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-1549-5, http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3341.pdf
  • Crașovan M (Ed.), 2022. Curricular Package Design for Transversal Comp
  • în clase virtuale, publicetencies Development in Virtual Classrooms, ISBN: 978-606-37-1605-8, Editura Presa Universitară Clujeană, http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3342.pdf

Echipa de proiect vizează realizarea unei cercetări empirice asupra studenților și profesorilor din clasele virtuale și publicarea rezultatelor cercetării în Raportul de cercetare și în două articole BDI.

 

Website