2021: Bune practici de optimizare a stagiilor de practică pentru integrarea mecanicilor auto pe piaţa muncii

Promotorul proiectului: Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret

Codul proiectului: 2021-EY-PCVET-0001

Parteneri: IEK DELTA (GR) – S.C. Service Auto-VIV (RO) – IDEC SA (GR)

Obiectivul principal al proiectului l-a constituit pregătirea absolvenților școlii astfel încât să le poată fi asigurată încadrarea pe piața muncii prin participarea la stagii de practică optimizate în acest scop.
Obiectivele specifice s-au concentrat pe: dezvoltarea competențelor organizatorice pentru organizarea unor stagiil de practică de calitate; dezvoltarea metodelor de învățare prin muncă și prin activități practice pentru integrarea elevilor pe piața muncii; dezvoltarea compenentelor profesionale pentru elevii de la profilul mecanic auto; dezvoltarea capacității de cooperare cu instituțiile partenere din Grecia.

Îmbunătățirea calității învățării la locul de muncă a elevilor din școală, pentru o mai bună optimizare a abilităților practice raportate la cerințele pieței muncii s-a realizat prin schimbul de experiență între școala noastră, agentul economic S.C. Service Auto VIV și instituțiile similare din Grecia. Am urmărit dezvoltarea atât competențelor profesionale ale tutorilor de practică dar și cele ale profesorilor VET, participanți la proiect, cu aplicare ulterioară pe îmbunătățirea calității stagiilor de instruire practică. Proiectul a vizat îmbunătățirea calității în învățământului profesional și tehnic siretean, cu impact pe integrarea absolvenților noștri pe piața muncii, la finalizarea cursurilor. Vizita de studiu din Grecia a oferit o experiență internațională inedită cadrelor didactice. Vizitarea companiilor și a instituțiilor locale, cu activitate în domeniul de activitate pentru care ne pregătim și prezentarea exemplelor de bune practici, dar și vizitele la școli VET, la centre de formare profesională și în companiile partenere de profil au contribuit la identificarea mai exactă a competențelor profesionale necesare  utilizării noilor tehnologii în construcția auto, la analizarea și comparația între activitățile derulate în școală și la parteneri dar și la un schimb de idei și bune practici cu profesioniștii locali. La vizita de studiu au participat 12 persoane, profesori VET, managerul unității, profesorul de engleză și repezentanți ai agentului economic.
Pe parcursul celor 6 zile de activități, am beneficiat de următorul program:

(1) IEK DELTA:

 • Prezentarea metodologiilor de lucru locale, materialelor și instrumentelor specializate pentru profesia de mecanic auto;
 • Prezentarea programelor de lucru în cadrul stagiilor de practică.

(2) Centrul de inspecție tehnică a vehiculelor (Cholargos) & Liceul Profesional din Agia Paraskevi:

 • Exemplu de bune practici în domeniul mecanicii auto, prezentarea metodelor moderne de diagnosticare auto;
 • Prezentarea spațiilor practice de pregătire și a punctelor de lucru;
 • Participarea la discuții cu reprezentanții școlii gazdă pe tema modului în care elevii își desfășoară stagiile de practică.

(3) Atelierul de întreținere și reparații auto „Stathakis Demetrios“  & Rooster Autohaus

 • Discuții, schimburi de practici în colaborarea dintre școală și agentul economic;
 • Întâlnire cu personalul și prezentarea instrumentelor educaționale utilizate în Grecia;
 • Participare la o lecție practică de educație profesională în domeniul mecanicii auto.

(4) Liceul Profesional din Agia Paraskevi

 • Educația și formarea practică în Grecia;
 • Întâlnirea profesorilor VET din România și Grecia.

(5) IEK DELTA & AMS Attika Motor Service:

 • Instrumente educaționale în domeniul VET al mecanicii auto în Grecia;
 • Lectie practică în domeniul mecanicii auto;
 • Întâlnire cu personalul și schimb de practici cu privire la auto tuning și upgrade auto.

(6) IEK DELTA:

 • Activitate practică privind organizarea punctelor de lucru și întocmirea fișelor de lucru pentru participanții la stagii;
 • Discuții pe tema cunoștințelor transferabile, dobândite pe parcursul vizitei de studiu și modul în care pot fi acestea utilizate în România;
 • Evaluarea rezultatelor învăţării și a competențelor îmbunătățite pe parcursul vizitei de studiu;
 • Acordarea certificatelor de participare și a certificatelor Europass.

Pe parcursul implementarii proiectului au fost realizate următoarele produse: un CDL și un acord de lucru pentru clasa a XI-a, calificarea Mecanic auto, dar și o culegere de fișe de lucru. Rezultatele proiectului sunt utilizate pe parcursul procesului de instruire practică, atât în școală cât și la agentii economici. În urma finalizării sale cu succes, proiectul contribuie la promovarea învățământului profesional și tehnic prin stagii de instruire practica de calitate oferind absolvenților noi oportunități de integrare pe piața muncii.

Webpage