2021: Abordări moderne ale stagiilor de practică în învățământul economic

mart. 11, 2024 | 0 comentarii

Promotorul proiectului: Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu“, Roșiori de Vede

Codul proiectului: 2021-EY-PCVET-0007

Partener: Anglo – nemecka obchodni akademie (CZ) 

Proiectul „Abordări moderne ale stagiilor de practică în învățământul economic“ a vizat întărirea colaborării cu agenții economici locali pentru a maximiza oferta acestora de stagii de practică și în același timp, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și a tutorilor de practică pentru a îmbunătăți procesul de învățare la locul de muncă al elevilor noștri.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea calității stagiilor de practică desfășurate la agenți economici, iar obiectivele specifice au inclus:

 • îmbunătățirea competențelor și a bazei de cunoștințe a profesorilor și a personalului agentului economic privind organizarea stagiilor de practică;
 • crearea conexiunii dintre mediul economic și mediul educațional din perspectiva pregătirii de resurse umane calificate, prin formare profesională iniţială, corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii.

Rezultatele proiectului au inclus:

 • dezvoltarea a trei curricule locale pentru calificarea tehnicianului în activități economice pentru clasele a IX-a, a X-a și a XI-a;
 • stabilirea a trei acorduri de învățare ECVET pentru calificarea tehnicianului în activități economice pentru trei module de specialitate;
 • elaborarea unui suport de curs destinat formării tutorilor de practică de la agenți economici;
 • crearea unui set de metode de evaluare alternative, adaptate competențelor necesare pentru inserția pe piața muncii în domeniul economic;
 • dezvoltarea a șase teste de specialitate pentru domeniul economic, realizate cu Google Forms, care permit obținerea punctajului de evaluare și a unui feedback;
 • formarea cadrelor didactice de specialitate pentru dezvoltarea de noi strategii didactice și elaborarea unor instrumente de lucru unitare în învățământul economic;
 • abilitarea tutorilor cu competențe metodice și pedagogice ce vor îmbunătăți rezultatele învățării prin muncă a elevilor;
 • întărirea parteneriatului cu mediul economic pentru diversificarea și consolidarea formelor de învățare la locul de muncă în acord cu evoluția schimbărilor tehnologice;
 • îmbunătățirea calității educației, a sistemului de pregătire și a practicilor în domeniul antreprenorial;
 • corelarea mai bună a conținutului teoretic cu partea practică și cu cerințele pieței muncii;
 • îmbunătățirea procesului de învățare la locul de muncă a elevilor și o corelare mai bună a competențelor lor cu nevoile pieței muncii.

Vizita de studiu, la care au participat opt cadre didactice și trei tutori de practică, a avut loc în perioada 28.11-02.12.2022 la liceul cu profil economic, Anglo-nemecka obchodni akademie a.s. (English-German business academy) și la companiile de practică: Subterra, Kuehne+Nagel, Yonix logistics din orașul Praga, Cehia.

Pe parcursul celor cinci zile, participanții la vizita de studiu au vizitat atelierele și laboratoarele liceului gazdă și companiile de practică partenere, au asistat la lecții și activități practice ale elevilor, au analizat documentele specifice practicii în companiile vizitate, au discutat cu profesorii și tutorii de practică și au observat și analizat modul în care își desfășoară elevii stagiile de practică. De asemenea, au fost notate exemple de bună practică pentru creșterea calității stagiilor de practică ale elevilor.

Colaborarea cu liceul partener din Praga a început în 2020 pe platforma eTwinning, iar am dezvoltat împreună un proiect de parteneriat strategic DIGIVETS (web2 tools), care nu a primit finanțare, dar cooperarea noastră va continua prin aplicarea altor proiecte împreună.

Cooperarea cu liceul Anglo-nemecka obchodni akademie, cu profil similar, va continua și prin schimbul de practici, metode de predare de tipul firmelor de exerciții, alfabetizare IT și financiară pentru elevi, având experiență în folosirea software-ului ERPsim și SAP pentru întreprinderi, care este utilizat pe scară largă de corporațiile internaționale.

Pagina proiectului pe site-ul instituțional