2021: Abordări inovatoare în învățarea meseriei la locul de muncă

mart. 12, 2024 | 0 comentarii

Promotorul proiectului: Colegiul Tehnic „George Baritiu”, Baia Mare

Codul proiectului: 2021-EY-PCVET-0017

Parteneri: SC GOSERV SRL (RO) – Intercultural Association Mobility Friends (PT)

Proiectul ”Abordări inovatoare în învățarea meseriei la locul de muncă” implementat de Colegiul Tehnic ”George Barițiu” (CTGB) în parteneriat cu agentul economic GO SERV SRL și Intercultural Association Mobility Friends (Barcelos, Portugalia), răspunde nevoii de îmbunătățire a calității și relevanței formării profesionale a elevilor în corelație cu nevoile pieței forței de muncă și cu exigențele angajatorilor, pentru o integrare ușoară și rapidă pe piața muncii a absolvenților, după obținerea cerificatului de formare profesională.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Dezvoltarea unor perspective noi în managementul relației școală-agent economic, cu integrarea aspectelor internaționale
2. Formarea profesioniștilor responsabili cu pregătirea practică a elevilor din domeniul Electronică automatizări cu competențe și abilități de abordare inovatoare a practicii la locul de muncă
În cadrul proiectului s-a efectuat o vizită de studiu de 5 zile în Portugalia. Organizația gazdă fiind Escola Secundaria de Rocha Peixoto – Povoa de Varzim Portugalia. Au participat 8 cadre didactice (6 cadre didactice de discipline VET, directorul instituției școlare, 1 cadru didactic de limba engleză) și 3 reprezentanți ai agentului economic partener al proiectului SC GOSERV SRL (administratorul societății și 2 tutori de practică).
Cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite de participanții la vizita de studiu responsabili cu formarea profesională a elevilor în școală și la locul de muncă au fost valorificate pentru revizuirea modulului CDL prevăzut în curriculumul clasei a 10-a, domeniul Electronică automatizări și realizarea unui ghid metodic cu 8 activități de învățare la locul de muncă și 4 instrumente de evaluare aplicabile la modulele din curriculumul calificării ”Tehnician operator tehnică de calcul”, clasele a 11-a și a 12-a.
Participanții la vizita de studiu cu atribuții de conducere și-au dezvoltat competențele manageriale în domeniul educației și formării profesionale a elevilor la locul de muncă, valorificate în elaborarea unui plan de măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor învățării dobândite de elevi în stagiile de pregătire practică desfășurate la agenții economici și revizuirea Planului de Dezvoltare Instituțional al Colegiului Tehnic ”George Barițiu”.

Valoarea adaugată pe care parteneriatul o aduce proiectului se concretizează în:

  • consolidarea parteneriatului școală-agenți economici;
  • creșterea prestigiului liceului și a firmei partenere în comunitate;
  • implementarea de către cadrele didactice și tutorii de practică a unor strategii didactice interdisciplinare având ca scop dezvoltarea profesională a elevilor;
  • interesului agenților economici de a încheia contracte de practică cu CTGB.

Pagina web a proiectului