2021: Abilități pentru viitor

mai 22, 2023 | 0 comentarii

Promotorul proiectului: Liceul „Traian Vuia“ Craiova

Codul proiectului: 2021-EY-PCVET-0011

Parteneri: SC Softronic SRLCINEL – Centro de Formação Profissional da Indústria Electrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informação (PT)

Aplicând tehnici moderne de lucru, dezvoltând parteneriate active cu operatori economici de profil și încheind acorduri de formare adaptate curriculei și nevoilor acestora, liceul nostru oferă elevilor săi posibilitatea unei formări permanente, care le va permite ulterior să își găsească locul în societatea viitorului. Ei vor avea competențe dezvoltate în ceea ce privește munca în echipă, integrarea la locul de muncă, inițiativa, gândirea creativă în rezolvarea sarcinilor și o comunicare mai eficientă cu echipele din care vor face parte.

Proiectul urmărește să îmbunătățească, în primul rând, calitatea formării și a educației, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, prin acumularea de noi competențe, abilități tehnice și digitale, în utilizarea noilor tehnologii. Rezultatele acestuia se concentrează și pe îmbunătățirea orientării în carieră a elevilor și pe accentuarea motivației acestora de a învăța și de a se forma continuu, pentru a le facilita integrarea pe piata muncii.
Obiectivul general al proiectului „Skills for the future“, este de a îmbunătăți aspectele calitative ale pregătirii elevilor din domeniul tehnic, în cadrul stagiilor de practică, la agenții economici din țară, prin formarea participanților (10 cadre didactice și 2 tutori), pe parcursul unei vizite de studiu la instituția publică de învățământ – CINEL, din Lisabona (Portugalia).

Obiectivele specifice ale acestui demers de formare se referă la:

 • Adoptarea de noi instrumente de învățare de către cei 12 participanți la mobilitate și transferul acestora către stagiile de practică, având ca rezultat îmbunătățirea abilităților tehnice și digitale specifice calificării elevilor din domeniul Electronică – automatizări.
 • Asimilarea de noi metode pedagogice pentru cei 12 formatori, în vederea creșterii contribuției la dezvoltarea unui comportament responsabil al elevilor din domeniul Electronică – automatizări, având ca rezultat pe termen lung promovarea principiilor care susțin dezvoltarea durabilă a societății.
 • Dezvoltarea competențelor participanților la vizita de studiu cu privire la conceperea și implementarea unor materiale curriculare atractive, corelate cu cerințele pieței muncii, pentru creșterea calității activităților de practică la locul de muncă.

Vizita de studiu la CINEL – Centro de Formação Profissional da Indústria Electrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informação din Lisabona, Portugalia, a avut loc în perioada 10-14 octombrie 2022, iar participanții au fost directorul liceului, un profesor de limba engleză și opt cadre didactice care predau discipline tehnice de la liceul Traian Vuia Craiova, alături de doi tutori pentru stagiile de practică de la agentul economic partener SC Softronic SRL.

Activitățile desfășurate pe parcursul celor 5 zile ale vizitei, s-au centrat peau fost:

 • discuții pe tema sistemelor educaționale care vizează domeniul tehnic din cele 2 țări;
 • observarea activităților de practică în laboratorul SAMSUNG TECH INSTITUTE, din cadrul institutiei CINEL;
 • efectuarea de operațiuni de instalare, configurare și mentenanță a diverselor dispozitive electronice de comunicare;
 • observarea activităților de practică în laboratorul multimedia; instalarea și rularea unor aplicații multimedia; integrarea tehnologiilor multimedia în procesul instructiv-educativ;
 • participarea la ateliere de lucru – laborator CA TV și fibră optică – CINEL; transmisia datelor, rețele, joncționarea fibrei optice;
 • participarea la atelier și la activități de Job shadowing la CINEL – Modalități de organizare a mentoratului și a cursurilor de formare profesională la instituțiile ID Mind și Contimetra; analizarea modelului folosit de instituția portugheză.

Participanții au valorizat cunoștințele acumulate și rezultatele obținute în mobilitate prin:

 • realizarea de instrumente pentru îmbunătățirea învățării (4 discipline din CDL – pentru fiecare domeniu de pregătire: Electronică, Automatizari, Electric, Mecanică; 3 caiete de practică și un ghid de evaluare pentru tutorii stagiilor de practică);
 • organizarea de ateliere de lucru, dedicate unei mai bune pregătiri a profesioniștilor (cadre didactice din școală care predau discipline de specialitate și tutori din domeniul IPT de la operatorii economici parteneri);
 • organizarea unor activități remediale pentru elevi, având obiectivul de a le schimba atitudinea față de învățătură.

Am realizat un nou Acord cadru pentru contractul de pregătire practică pentru efectuarea stagiilor de practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic. Noul acord, încheiat între Liceul „Traian Vuia“ Craiova și operatorul economic partener, S.C. Softronic S.R.L., se adresează elevilor înscriși în anul școlar 2022-2023, în clasa a IX-a, la domeniul Electronica – automatizari, calificarea profesională Tehnician operator tehnică de calcul. În Anexa pedagogică a contractului nr. 4586/15.11.2022 au fost precizate: Unitatea de Rezultate ale Învățării, Conținuturile, Modulul de pregătire, Posturile de lucru, Activitățile planificate si câteva Observații. Sunt prevăzute Modalitățile de evaluare si reevaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada stagiului de pregătire practică și sunt recomandate câteva modalități de evaluare.
În urma realizării acestui parteneriat și a vizitei de studiu a tutorilor s-a observat o îmbunătățire a calității felului în care elevii din domeniul tehnic învață și se preocupă de formarea lor profesională, în cadrul stagiilor de practică pe care le defășoară la agentul economic partener, SC Softronic SRL.

Website