2020: Reușim împreună!

iul. 12, 2023 | 0 comentarii

Promotorul proiectului: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani

Codul proiectului: 2020-EY-PICR-0002

Școli implicate în consorțiu: Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Dorohoi – Liceul „Ștefan D. Luchian” Ștefănești – Școala Gimnazială „Nicolae Călinescu” Coșula – Școala Gimnazială nr. 2 Botoșani – Școala Gimnazială nr. 1 Albești

Proiectul „Reușim împreună!”, reunește un consorțiu format din CJRAE BT (Centrul Județean pentru Resurse și Asistență Educațională Botoșani), în calitate de coordonator, și următoarele școli partenere: Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Dorohoi, Liceul „Ștefan D. Luchian” Ștefănești, Școala Gimnazială Nr.1 Albești, Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani, toate din județul Botoșani.

Scopul proiectului este creșterea capacității instituţionale a şcolilor de a asigura o incluziune efectivă a celor peste 20% copii romi prin abordarea problemelor identificate: absenteism ridicat al elevilor și rezultate slabe la evaluările naționale; neimplicarea părinților în educația propriilor copii pe fondul unui nivel material scăzut, lipsa locurilor de muncă și carențe educaționale la nivelul adulților, neadaptarea demersului didactic la cerințele grupului de elevi, insuficienta diversificare și adecvare a curriculum-urilor opționale la cerințele și solicitările elevilor și pentru crearea unui mediu incluziv prin combaterea discriminării.

Obiective urmărite:
O1: Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul educației incluzive într-un mediu multicultural, prin formarea a 60 de profesori care lucrează cu copiii romi, în 5 școli din județul Botoșani, în 12 luni;
O2: Optimizare calității și relevanței educației și formării prin elaborarea a 6 noi curriculumuri pentru un mediu inclusiv și multicultural, în 5 școli din județul Botoșani, în 12 luni.
O3: Creșterea gradului de conștientizarea referitor la discriminare prin participarea la activitățile comune a 70 de părinți romi și neromi din 5 școli din județul Botoșani.
O4: Formarea unor conduite prosociale prin care este stimulată implicarea elevilor în situații de discriminare pasivă și activă la 200 de elevi romi și neromi, din 5 școli, pe parcursul a 12 luni.
O5: Îmbunătățirea competențelor relaționale la 200 de elevi, 60 de profesori și 70 de părinți într-un mediu multicultural prin formarea unor abilități de sustenabilitate socială, în 5 școli din județul Botoșani

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au fost:
I: Trei tipuri de formări făcute cu profesorii pe tema educației centrate pe elev într-un mediu incluziv și multicultural, a educației incluzive pentru copiii proveniți din medii multiculturale și modelarea psiho-emoțională în vederea combaterii discriminării la care au participat 66 de cadre didactice;
II. S-au realizat 6 opționale opționale referitoare la incluziune și mediul multicultural pentru 6 arii curriculare diferite:
„Toleranță și identitate”- opțional pentru aria curriculară „Om și societate”;
„Suntem ceea ce spunem”- opțional pentru aria „Limbă și comunicare”;
„Emoție și joc în mișcare”- opțional pentru aria „Sport”;
„Programează-ți viitorul”- opțional pentru aria „Tehnologie”;
„Ecuația diversității”- opțional pentru aria „Matematică”;
„Incluziune prin starea de bine”- opțional pentru aria „Consiliere și orientare”;
III. Patru tipuri de activități comune de lucru pentru conștientizarea privind discriminarea desfășurate cu 72 cu părinții romi și neromi ;
IV. Cinci activități extracurriculare dedicate unor sărbători internaționale care au vizat tematica abordată de acest proiect desfășurate cu elevii romi și neromi prin care s-a realizează eliminarea stereotipurilor, prejudecăților și conștientizarea referitor la discriminare.
V. Școala de vară „Comunitatea inimii mele” la care au participat elevi romi și neromi și însoțitorii lor cu scopul cunoașterii de sine, a comunităților din care fac parte, dezvoltarea interacțiunii tolerante într-o comunitatea interculturală.
Impactul obținut:
-Creșterea calității actului educațional oferit de fiecare școală parteneră prin introducerea de strategii incluzive dar și inovative, aspect ce poate fi verificabil prin raportul de autoevaluare instituțional;
– Îmbunătăţirea managementului şcolar prin abordarea unor măsuri concrete de sprijin a copiilor romi (ex. aplicarea politicilor existente în privința incluziunii, atragerea de finanțare pentru programe de tipul ”Școală după școală” etc.);
– Aplicarea de către cadrele didactice a conceptelor-cheie și a principiilor incluziunii în procesul de implementare a educaţiei incluzive la nivel de școală, a metodelor centrate pe elev, pliate pe profilul cognitiv, emoțional, social, cultural al elevilor care să favorizeze o dezvoltare echilibrată a acestora. 100% din cadrele didactice participante la proiect au declarat abilități, competențe îmbunătățite în ce privește lucrul cu elevii din mediul multicultural.
– Un număr de 255 de elevi au participat la activități.
– Scăderea cu 100% a elevilor romi care se confruntă cu discriminarea în școlile participante la proiecte (din partea profesorilor și colegilor);
– Creșterea nivelului de participare a tuturor copiilor în activitatea de învățare și la activitățile extracurriculare;
– Conștientizarea barierelor care împiedică accesul copiilor la educație, în special impactul fenomenului discriminării, implicarea cât mai multor părinți (romi și neromi) cât și a altor membri ai comunității locale (autorități) de a sprijini educația copiilor și de a promova drepturile lor în context educațional și nu numai.

Valoarea adăugată a proiectului a fost dată de un mediu de studiu foarte interactiv, implementarea strategiilor fiind una de tip low-cost, incluzivitatea socială, flexibilitatea (strategiile pot fi adaptate la o varietate de culturi, medii sociale, clase eterogene din punctul de vedere al abilităților elevilor) și durabilitatea. Toate acestea au dus spre activarea comportamentală în direcția acceptării mediului multicultural și distrugerea prejudecăților prin atitudinile de testare a realității.

Website