2020: Competențe crescute prin stagii de pregătire practică la agenții economici

aug. 2, 2023 | 0 comentarii

Promotorul proiectului: Liceul Mătăsari, jud. Gorj

Codul proiectului: 2020-EY-PCVET-0003

Parteneri  Paphos Technical School – Rivensco Consulting Ltd. 

Proiectul a fost necesar pentru reproiectarea stagiilor de practică comasată la locul de muncă ale elevilor și pentru alinierea acestora la standardele europene. De asemenea, demararea proiectului a fost determinată și de lipsa de experiență a tutorilor de practică din liceu, a inexistenței unor modele de bună practică și a nevoii de interacțiune cu alți agenți economici din alte țări care desfășoară instruire practică împreună cu elevii. Am simțit și nevoia de a introduce o serie de activități de sprijin din partea tutorelui de practică și a unor sesiuni scurte de dezvoltare personală, alături de cea profesională. Pentru tutorii de practică era necesar să aibă noțiuni de leadership, să dezvolte o cultură organizațională prin îmbinarea celor două componente care să presupună  atât dezvoltarea personală cât și pe cea profesională.

Obiectivele care au stat la baza derulării proiectului au fost:

  • Dezvoltarea de competențe și abilități în elaborarea unui CDL (Curriculum pentru dezvoltare locală) și a unui acord de formare;
  • Înzestrarea tutorilor cu competențe de dezvoltare personală și profesională a elevilor și integrarea acestora la locul de muncă;
  • Dezvoltarea competențelor profesionale necesare obținerii unei calificări de nivel 3 și adaptarea la cerințele angajatorilor, prin stagiile de pregătire practică la agenții economici, prin intermediul tutorilor.

Prin implementarea acestui proiect s-a dat șansa cadrelor didactice specializate în domeniul tehnic și tutorilor de la agentul economic să acumuleze cunoştinţe, să își dezvolte abilități și competențe pe care să le utilizeze în continuare la îmbunătățirea procesului instructiv‐educativ, prin metode moderne, în cadrul activităților derulate în laboratoarele tehnologice și în timpul stagiilor de instruire practică desfășurate la agentul economic.

Activitățile derulate pe parcursul celor 5 zile ale vizitei de studiu: job shadowing, mese rotunde, dezbateri pe tema importanței și implicării agenților economici în efectuarea stagiilor de practică a elevilor si îmbunătățirea calității învățării (prin ateliere de lucru, asistențe pentru observarea de către participanți a unor activități de pregătire practică, observarea activităților manageriale și a activităților școlare curente din cadrul organizației de primire, urmărirea sistemului de învățare la locul de muncă, și a unor bune practici din școlile vocaționale cipriote), cu scopul de a  dezvolta și îmbunătăți metodele noastre de predare.

Produsele realizate în cadrul proiectului au fost:

  1. CDL:  Sisteme de ungere, Clasa a XI-a profesională, Nr. ore: 270, Domeniul: MECANICĂ, Calificarea: mecanic utilaje și instalații în industrie;
  2. Auxiliar-curricular/Caiet de practică în concordanță cu cerințele CDL-ului care a fost și va fi utilizat de elevii de la școala profesională acesta fiind și tipărit pentru 20 elevi;
  3. Acorduri de învățare între Liceul Mătăsari, Agentul economic „SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.“, elev și părinte (pentru 15 elevi) dar va fi folosit și pentru elevii din școală, generația curentă și următoarele.

Website