2020: Campionii incluziunii

iul. 12, 2023 | 0 comentarii

Promotorul proiectului: Fundaţia Noi Orizonturi Lupeni

Codul proiectului: 2020-EY-PICR-0001

Școlile din consorțiu: Școala Gimnazială „Dumitru I. Ionescu” comuna Calvini, jud. Buzău –  Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești, jud. Mureş –  Școala Gimnazială Pișcolt, jud. Satu Mare – Școala Gimnazială Sânmihaiu de Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud – Școala Gimnazială Teliu, jud. Braşov – Școala Gimnazială Viișoara, jud. Cluj 
 

Campionii incluziunii este un proiect inițiat de un consorțiu coordonat de Fundația Noi Orizonturi Lupeni derulat în parteneriat cu șase școli gimnaziale din comunele Calvini (Buzău), Gornești (Mureș), Pișcolt (Satu Mare), Sânmihaiu de Câmpie (Bistrița-Năsăud), Teliu (Brașov) și Viișoara (Cluj), cu peste 30% copii romi. Pandemia COVID-19 a relevat, mai mult decât oricând, vulnerabilitatea comunităților defavorizate, decalajele existente între copii din diferite familii în termeni de acces la școala online, precum și rolul esențial al colaborării dintre școală și familiile tuturor copiilor. Acolo unde școlile construiesc în mod strategic relații de încredere și colaborare autentică cu familiile tuturor elevilor, s-au găsit soluții împreună pentru a facilita învățarea chiar și în condiții provocatoare. Școlile care nu au reușit încă să dezvolte astfel de relații, în comunitățile unde solidaritatea socială nu este înțeleasă încă suficient de bine, au fost puternic afectate de mutarea online a procesului educațional în termeni de participare și implicit rezultate ale învățării: părinții nu au putut sprijini învățarea copiilor chiar dacă școala a reușit să pună la dispoziție echipamente, sau mai recent nu au solicitat programe de educație remedială pentru a reduce rămânerile în urmă datorate pandemiei.
Proiectul nostru contribuie la creșterea capacității școlilor partenere de a asigura incluziunea efectivă a copiilor romi prin implicarea strategică și sustenabilă a părinților romi și ne-romi în viața școlii.

Realizăm acest lucru prin:

 • a. Formarea unui număr de 73 de profesori din cele 6 şcoli partenere în cadrul Activităţii T1 – Pregătim școala părinților campioni ai incluziunii – formare profesori pentru dezvoltarea capacității școlii de a implica activ părinți romi și ne-romi în viața școlii pentru a crește gradul de incluziune a copiilor romi. Profesorii au dezvoltat următoatele competențe specifice: definirea incluziunii școlare; explicarea legăturii dintre tipurile de implicare a părinților în viața școlii și incluziunea școlară; analiza gradului de implicare actuală a părinților în viața școlii; stabilirea acțiunilor strategice de creștere a implicării părinților ținând cont de specificitățile comunității locale; proiectarea activităților de creștere a implicării părinților în viața școlii prin dezvoltarea descrierea elor 6 tipuri de implicare a părinților în viața școlii.
 • b. Activitatea T3: Elaborarea strategiei școlii de creştere a incluziunii prin implicarea părinților, formarea a 24 profesori lideri ai școlilor partenere de construi o strategie de implicare a familiilor din comunitatea școlară. Formarea a avut loc la Staţiunea Straja, jud. Hunedoara, în serii de câte 5 zile de formare, câte 2 şcoli pe serie, câte 4 profesori formaţi din fiecare şcoală. Această activitate de formare a pregătit cadrele didactice lideri ai școlii pentru elaborarea strategiei școlii de creștere a incluziunii prin implicarea părinților, pe baza consultării atente a factorilor interesați. Profesorii sunt pregătiți să realizeze strategia de creștere a incluziunii în fiecare școală parteneră.
  Cursurile T1 şi T3 sunt disponibile online , gratuit aici: https://cursuri.noi-orizonturi.ro/categorie-curs/campionii-incluziunii/
 • c. Formarea profesorilor T2 – Cum valorificăm diversitatea socio-etno-culturală a elevilor în școala noastră? Activitatea de formare online s-a finalizat (perioada martie-mai 2022), sesiunile de formare au fost organizate pe parcursul a câte 2 zile pentru fiecare școală, 4 ore/zi. 68 de profesori și-au dezvoltat competențele de a sprijini creșterea încrederii în sine a elevilor, de a crea ocazii de învățare extra-curriculară pentru o mai bună cunoaștere reciprocă și de dezvoltare a abilităților de colaborare ale elevilor cu colegii lor, dar și cu profesorii, părinții și alți adulți din comunitate, pentru a-i inspira pe copii, a le insufla dorința și a le dezvolta abilitățile de a combate discriminarea și excluziunea socială. Profesorii au fost pregătiți pentru susținerea activității B1 cu copiii și să îi învețe să folosească IO10 – Jurnalul de campion al incluziunii.
 • d. Pentru creșterea gradului de implicare activă și responsabilă părinţilor în viaţa şcolii, 84 de părinți romi și ne-romi participă la un program complex de educație parentală atent structurat și derulat într-o manieră interactivă. S-au organizat, în cadrul activităţii A1 – Școala părinților campioni ai incluziunii –sesiuni de formare pentru părinți din cele 6 şcoli partenere, au fost formați 84 părinți, dintre care 42 romi. Fiecare sesiune de formare T1 a profesorilor, a fost imediat urmată de câte 2 sesiuni de formare părinți în fiecare școală. Profesorii formați în cadrul sesiunilor T1 au condus activitățile cu părinții care au învățat despre cele 6 tipuri de implicare a părinţilor în viaţa şcolară.
 • e. Pentru îmbunătățirea competențelor socio-emoționale care facilitează incluziunea și buna cooperare în comunitatea școlară a 216 elevi romi și ne-romi au beneficiat de un program de activități extracurriculare în școalile partenere, iar în luna august 2022 au participat la o tabără de dezvoltare socio-emoțională care a contribuit la formarea lor ca lideri ai incluziunii în rândul colegilor. Tabăra s-a organizat la Staţiunea Straja, în trei serii de câte 5 zile pentru 216 copii, câte 72 de copii pe serie.
 • f. În cadrul proiectului s-au realizat 3 curriculum de formare pentru profesori:
  • IO1 – Profesorii antrenori ai părinților campioni ai incluziunii;
  • IO2 – Construirea strategiei de incluziune a școlii cu focalizare pe creşterea implicării părinților romi și ne-romi şi
  • IO3 – Scoala părinților campioni ai incluziunii – curriculum de educație parentală.

De asemenea, s-au dezvoltat 6 ghiduri de învăţare pentru părinţi: Școala părinților campioni ai incluziunii (IO4-IO9), cîte unul pentru fiecare tip de implicare a părinţilor în viaţa şcolii: dezvoltarea abilităților de părinte, comunicarea familie-şcoală, voluntariatul, învăţarea acasă, implicarea în luarea deciziilor şi colaborarea cu comunitatea. S-a realizat şi Jurnalul de campion al incluziunii (IO10), un material de învățare resursă educațională deschisă, care se folosește în activitățile B1 și B2 destinate elevilor; este un jurnal de reflecție despre situații cotidiene din viața de elev, la clasă și în pauze, dar și despre cea de acasă / din comunitate, pregătit cu scopul de a conștientiza elevii despre discriminare, excluziune și acțiunile pe care le pot întreprinde pentru a le combate.

Proiectul a avut o durată de implementare de 18 luni şi s-a finalizat în martie 2023.

Website