2019: Stagii de practică de calitate – premisa unei bune integrări a elevilor pe piața muncii

Promotorul proiectului: Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni

Codul proiectului: 2019-EY-PCVET-0010

Parteneri: Intercultural Association „Mobility friends”, Modatex – Centro de Formacao Profissional da Industria Textil, Vestuario, Confeccao E Lanificios

Obiectivul principal al proiectului a fost îmbunătățirea calității stagiilor de practică desfășurate la agentul economic, iar obiectivele specifice au fost:
1. îmbunătățirea calității actului educațional și a stagiilor de instruire practică pentru domeniul industrie textilă și pielărie.
2. Accentuarea laturii practice a învățării și corelarea competențelor dobândite cu cerințele pieței muncii cu scopul creșterii ratei de inserție profesională a absolvenților din domeniul industrie textilă și pielărie.
Prin acest proiect am dorit să îmbunătățim modul de organizare a activității elevilor la agentul economic, să îmbunătățim calitatea documentelor de monitorizare a activității elevilor si, de asemenea, să îmbunătățim activitatea tutorelui de practică și să ameliorăm calitatea documentelor acestuia.
În proiect au fost implicate cadre didactice și maiștri care lucrează cu elevii din învățământul profesional, un profesor de limba engleză, un director adjunct – responsabil cu activitatea IPT, 2 reprezentanți ai agentului economic la care elevii școlii desfășoară instruirea practică și elevi ai școlii profesionale – domeniul industrie textilă și pielărie și domeniul mecanică. Cadrele didactice participante au fost selectate confom unor criterii de selecție aduse la cunoștința cadrelor didactice printr-un anunț de selecție publicat pe site-ul proiectului și în cadrul Consiliului profesoral.
Proiectul a avut în vedere derularea de activități locale, o vizită de studiu în Portugalia, precum și activități de diseminare a proiectului.
Rezultatele proiectului constau în dezvoltarea de noi competențe în rândul cadrelor didactice și a elevilor, 2 CDL-uri calificarea confecționer produse textile și unul pentru domeniul mecanică, 3 acorduri de învățare, 3 fișe de observare, 3 teste de evaluare pentru domeniul industrie textilă și pielărie, 1 ghid al tutorelui de practică, caietul de practică al elevului pentru domeniul industrie textilă și pielărie și domeniul mecanic.
Vizita de studiu s-a derulat pe parcursul a 5 zile în Portugalia și a fost organizată de Intercultural Association „Mobility friends”. Au participat 5 cadre didactice VET care au avut rolul de a acumula informații referitoare la modul de organizare și desfășurare a stagiului de practică de catre școlile VET din Portugalia, despre documentele de monitorizare și evaluare a activității folosite. De asemenea, a participat și un director adjunct care este responsabil cu IPT în școală și care a avut rolul de a acumula informații referitoare la managementul instituțiilor VET, la modul în care unitățile de învățământ colaborează cu agenții economici. Profesorul de limba engleză care a participat la proiect a avut rolul de a asigura activitatea de traducere și interpretariat pe parcursul vizitei. Cei doi reprezentanți ai operatorului economic la care elevii noștri desfășoară practica de specialitate și care au participat la mobilitate sunt managerul firmei și tutorele de practică. Aceștia au urmărit felul în care operatorii economici vizitați organizează activitatea cu elevii pe care îi primesc în unitate, parcursul elevilor după ce termina studiile, felul în care operatorii economici colaborează cu instituțiile școlare. Anterior vizitei de studiu, participanții au urmat un stagiu de pregătire lingvistică la limba engleză, precum și o sesiune de pregătire culturală și pedagogică.
Obiectivele vizitei de studiu au fost:
– transferul de cunoștințe și bune practici identificate la instituțiile vizitate în Portugalia către profesori, operator economic și conducerea Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbraveni;
– parteneriat între Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbraveni și instituții similare din Portugalia pentru colaborări viitoare și realizarea de proiecte europene în domeniul VET;
– schimb de informații cu privire la sistemul de învățământ din România și Portugalia;
– dobândirea de cunoștințe despre cultura și tradițiile din regiune.
Rezultatele proiectului asupra instituțiilor partenere – școală și agentul economic – se concretizează la nivelul resursei umane printr-un corp profesoral mai bine pregătit, cu experiență și viziune europeană, printr-un management orientat și adaptat nevoilor pieței de lucru naționale și europene, printr-o adaptare a activității agentului economic la nevoile de formare ale elevilor.

Webpage