2019: Învățământ dual de calitate pentru elevi cu dizabilități

Promotorul proiectului: Liceul Tehnologic Special „Beethoven” din Craiova
Codul proiectului: 2019-EY-PCVET-0007

Partener: Technical School of Paphos

 
Liceul Tehnologic Special „Beethoven” din Craiova a derulat proiectul „Învățământ dual de calitate pentru elevi cu dizabilități” pentru 10 cadre didactive VET și 2 responsabili de practică de la agentul economic partenee Casa Dobrescu. Aceștia au participat la o vizită de studiu de 8 zile, între 16 – 23 iulie 2021, la Technical School of Paphos, partenerul de primire din Cipru. Scopul proiectului a fost de o oferi elevilor cu dizabilități, care se pregătesc să lucreze în domeniile mecanic – învățământ dual și Turism și Alimentație, strategii inovatoare de organizare a stagiilor de practică la agenții economici locali. Calificările elevilor cu dizabilități ce fac obiectul acestui proiect nu au mai fost abordate nici prin proiecte de mobilitate, prin Programul Erasmus+, și nici prin alte proiecte finanțate prin fonduri EEA. Astfel că, având în vedere impactul pozitiv realizat pentru celelalte specializări, la care au existat beneficiari de mobilități, a fost imperios necesar să acoperim și specializările neabordate până în prezent. În plus, din anul școlar 2020-2021, avem pentru prima oară o clasă de învățământ dual, astfel că este nevoie ca profesorii implicați să își dezvolte competențe în acest sens.
 
Obiective:
 1. Dezvoltarea competențelor metodice și pedagogice, de management educațional, consiliere pentru carieră, de tutorat pentru învățământ dual, pentru cei 12 participanți la Vizita de Studiu.
 2. Elaborarea de către cei 12 participanți a unui set de instrumente resursă pentru activitatea de profesionalizare în regim de învățământ dual, a elevilor cu dizabilități.

Vizita de Studiu a cuprins activități de învățare, în ateliere de lucru interactive, job shadowing și vizite la 5 firme/instituții organizatoare de stagii practice/sistem dual, dezbateri, activități de evaluare zilnice pentru cei 12 participanți și analiza documentelor. Firmele au fost din domeniul Turism și din domeniul Mecanic, având și elevi cu dizabilități integrați în stagiile practice și în sistem dual, cu tutorat. Ca urmare a experiențelor și a contactului cu partenerii din Cipru reprezentanții liceului nostru, alături de cei 2 participanți de la Casa Dobrescu, au realizat următoarele produse:

 • 1 CDL îmbunătățit pentru domeniul Turism și Alimentație
 • 2 Parteneriat de instruire practică cu agenți economici
 • 1 caiet de practică pentru calificarea Industrie hotelieră
 • 1 caiet de practică pentru tutorii din domeniul mecanic (cu fise de monitorizare și evaluare a activității de practică în sistem dual)
 • 1 strategie managerială privind cooperarea și colaborarea cu agentul economic
 • 1 model de plan de carieră realizat de profesorul consilier
 • 1 analiză comparativă privind gradul de progres al îmbunătățirii activității practice, la cele 2 calificări.

Rezultate obținute ca urmare a Vizitei de Studiu:

 • 12 participanți cu competențe îmbunătățite de comunicare în limba engleză,cu abilități dezvoltate de organizare eficientă a stagiilor de practică, inclusiv în învățământul dual;
 • 7 cadre didactice VET cu competențe organizatorice și pedagogice îmbunătățite, legate de desfășurarea stagiilor de practică cu tutorat pentru elevii cu dizabilități, inclusiv în învățământul dual;
 • 1 director cu competențe manageriale îmbunătățite pentru gestionarea/monitorizarea stagiilor de practică/învățământ dual și de colaborare cu partenerii;
 • 1 consilier de orientare în carieră cu capacități dezvoltate de a elabora profiluri profesionale de carieră pentru elevii cu dizabilități, pe baza instrumentelor de lucru descoperite;
 • 1 profesor de engleză cu competențe lingvistice dezvoltate privind comunicarea în limba engleză, precum și îmbunătățirea competentelor sale în domeniul didacticii moderne;
 • 2 reprezentanți ai agentului economic, cu abilități de tutorat și de organizare a instruirii practice dezvoltate, ținând cont de particularitățile dizabilității elevilor și de principiile pedagogiei moderne.

Valoarea adăugată a proiectului s-a concretizat în:

 • dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin accesul la o serie de bune practici;
 • utilizarea de către echipa profesor – tutore, la stagiile de practică, a unor strategii didactice de abordare interdisciplinară în activitățile de învățare, în vederea dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor cu dizabilități;
 • stimularea interesului agenților economici de a dezvolta o relație de durată cu mediul educațional și de a contribui la educația și dezvoltarea profesională a elevilor cu dizabilități;
 • creșterea prestigiului liceului și a firmei partenere în comunitate;
 • stagii de practică atractive, organizate eficient, care să stimuleze implicarea activă a elevilor cu dizabilități în obținerea de rezultate cât mai bune.