2019: Educație pentru mediu – resurse educaționale deschise pentru cetățeni din mediul rural (EnvEdu-OERs)

Promotorul proiectului: Transilvania University of Brasov

Codul proiectului: 19-COP-0038

Parteneri: Reykjavík University, Iceland; Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, and Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Romania

Proiectul EnvEdu-OERs reprezintă o oportunitate pentru deschidere spre comunitățile rurale, oferind un spațiu deschis de formare, “resurse educaționale deschise” (OERs), pentru comunități durabile. Cetățenii din zonele rurale, în mod deosebit reprezentanții autorităților locale, trebuie să fie informați, astfel încât orice decizie care privește protecția mediului să fie luată în cunoștință de cauză.
Proiectul și-a propus să sustină inovația și îmbunătățirea metodelor de predare și oferă oportunitatea partenerilor din universități, care sunt activi în domeniul educației și al formării, să dezvolte și să livreze module de curs pentru formare continuă.

Obiectivele specifice sunt:
• să dezvolte module de curs, prezentări la conferințe și publicații, o platformă de e-learning și un set de recomandări de politici în domeniul protecției mediului;
• să organizeze evenimente multiplicatoare și seminare, pentru transferul de cunoștințe, de la partenerii din mediul academic, către reprezentanții comunităților rurale;
• să disemineze și să valorifice proiectul si rezultatele lui.

Pentru o mai bună înțelegere a percepției cetățenilor din mediul rural despre dezvoltarea durabilă a comunităților lor, a fost realizat un studiu preliminar, prin lansarea unui chestionar. Studiul a pus în evidență necesitatea educației pentru mediu, axată pe diferite teme, care sunt subiectele modulelor de curs și ale setului de recomandări de politici.
Modulele de curs sunt dezvoltate sub formă de prezentări video și de texte suplimentare, de către reprezentanții academici ai parteneriatului. Resursele educaționale deschise (OERs) sunt încărcate pe platforma de e-learning, fiind astfel la dispoziția autorităților publice locale rurale, cetățenilor, reprezentanților societății civile, altor organizații active, în diferite sectoare socio-economice.
Prin valorificarea resurselor educaționale deschise (modulele de curs), precum și a setului de recomandări de politici, proiectul aduce o valoare adăugată atât în ceea ce privește creşterea gradului de conştientizare privind problemele de mediu, cât și deschiderea pentru o participare activă a cetățenilor la dezvoltarea durabilă a comunităților lor.
Proiectul EnvEdu-OERs și rezultatele sale sunt un subiect de diseminare continuă, atât prin susținerea de prezentări la evenimente științifice (conferințe, seminare), cât și prin publicarea de articole în reviste de specialitate.

Website