2018: Strategie de colaborare și parteneriat – Chimie verde

Promotor de proiect: Universitatea din București
Codul proiectului: 18-COP-0041

Parteneri: University of Bucharest (UB)
Norwegian Technique and Science University (NTNU)

Titlul complet: Strategie de colaborare și parteneriat în direcția îmbunătățirii calității educaționale a masterului strategic Chimia Materialelor Avansate în contextul principiilor Chimiei Verzi

Tendința actuală a comunității academice vizează dezvoltarea și îmbunătățirea curriculei prin introducerea de noi subiecte științifice de actualitate, implementarea în sistemul educațional a celor mai bune practici moderne de predare/învățare și prin încurajarea mobilității studenților pentru o educație Europeană (internațională) globală.
Ca răspuns la necesitățile strategice, GreenCAM propune un parteneriat academic între Universitatea din București (UB), în calitate de coordonator beneficiar, și Universitatea Norvegiană de Tehnică și Știință (NTNU), în calitate de partener donator. Activitatea GreenCAM se concentrează pe direcția strategică de master „Chimia materialelor avansate (CAM)” a UB. Proiectul stabilește o oportunitate excelentă pentru studenții CAM de a intra în contact cu cunoștințe proaspete și, de asemenea, de a dobândi noi abilități din domeniul Chimiei Verzi în contextul Materialelor Avansate. UB și NTNU vor împărtăși strategiile de predare și cele mai bune practici de succes pentru îmbunătățirea instruirii studenților și, în acelaș timp, pentru a realiza o dezvoltare profesională de înaltă calitate a cadrelor didactice participante.

În acest fel, GreenCAM propune o alianță între Chimia Verde și Materialele Avansate. Proiectul urmărește să ofere o nouă strategie pentru proiectarea programului de masterat CAM ca răspuns la dezbaterile internaționale contemporane asupra poluării mediului și industriei verzi, conducând la conceptul general de conservare a mediului.
Grupurile țintă ale GreenCAM sunt studenții și profesorii CAM.

Obiectivele GreenCAM sunt:

(i) îmbunătățirea curriculei programului CAM;

(ii) mobilitatea pe termen scurt a studenților masteranzi pentru asimilare de noi informații și instruire profesională;

(iii) dezvoltarea profesională a cadrelor didactice implicate în programul de masterat și

(iv) crearea unei rețele strategice cu părțile cheie interesate. Toate aceste obiective vor fi realizate pe baza unui parteneriat de succes între UB și NTNU.

Impactul proiectului GreenCAM va fi monitorizat prin intermediul a patru grupuri tinta: studentii masteranzi, personalul didactic implicat, candidații viitori la master si expertii în domeniu. Programul GreenCAM are în vedere educația modernă a studenților masteranzi cu o perspectivă amplă asupra industriei europene. Transformarea direcției masterului CAM într-o alternativă educațională internațională și multidisciplinară va îmbunătăți vizibilitatea UB la nivel internațional. În plus, colaborarea dintre UB și NTNU va oferi oportunitatea schimbului de bune practici la nivelul învățământului superior. În domeniul cercetării, GreenCAM va genera noi cunoștințe și abilități în domeniul materialelor verzi avansate, în baza colaborării UB-NTNU.

Website