2018: Școala pregătește cetățeni activi – CCD Timiș

Promotorul proiectului: Casa Corpului Didactic Timiș
Codul proiectului: 2018-EY-PMIP-R2-0001

Proiectul „Şcoala pregăteşte cetăţeni activi” a fost conceput pentru a spori dialogul intercultural, a face posibilă predarea unei culturi a democrației și pentru a oferi tinerilor toate instrumentele necesare pentru a construi o societate pluralistă, bazată pe solidaritate, valori democratice și drepturile omului și să trăiască împreună ca cetățeni activi și responsabili. Aceste abilități nu pot fi dobândite fără o educație de calitate în domeniul cetățeniei democratică, a drepturilor omului și a dialogului intercultural.
Obiectivele principale ale proiectului:
1. Creșterea numărului de formatori cu competențe avansate în domeniul educației pentru cetățenie democratică, drepturile omului şi dialog intercultural.
2. Dezvoltarea competențelor pentru 100 de cadre didactice prin 3 programe de formare continuă în domeniile democrației, cetățeniei, drepturilor omului, prevenirii violenței școlare și a incluziunii.
3. Dezvoltarea competențelor pentru o cultură democratică și dialog intercultural la elevii din județul Timiş.
4. Dezvoltarea unui set de resurse educaționale inovative în domeniul educației pentru cetățenie democratică, drepturile omului și dialog intercultural.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului vor fi axate pe cunoștințele și abilitățile dobândite prin trening şi vizita de studiu, ca bază pentru dezvoltarea competențelor democratice, civice și interculturale ale profesorilor și elevilor din județul Timiș. Vor fi 3 tipuri de activități:
1. Programe de formare continuă pentru formatori și profesori
2. Activități concepute în vederea dezvoltării competențelor pentru o cultură democratică și dialog intercultural ale elevilor.
3. Activități de dezvoltare a resurselor educaționale.

Rezultate: dobândirea de competențe în domeniile democrației, drepturilor omului, cetățeniei și incluziunii de către formatori, profesori și elevi din județul Timiș. 120 de profesori și formatori vor disemina pe diferite căi cunoștințele și abilitățile dobândite prin sesiunile de training și prin proiectele și activitățile organizate în școli.
Impactul va fi creșterea calității educației și diseminarea bunelor practici în domeniul educației pentru cultură democratică în comunitate și în școli.
Beneficiile pe termen lung: construirea unei culturi democratice în România, bazată pe un set de atitudini și comportamente care valorizează dialogul, cooperarea și participarea activă în comunitate.

Pagina web a proiectului