2018: Promovarea incluziunii și educației pentru democrație – CJRAE Neamț

Promotor de proiect: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț

Codul proiectului: 2018-EY-PMIP-R2-0003

Parteneri: Newschool, Oslo – Norvegia, InterCultural Iceland, Reykjavik – Islanda

Nevoia implementării acestui proiect a pornit de la dificultățile întâlnite la nivelul instituției în acordarea suportului educațional beneficiarilor. Lipsa pregătirii personalului didactic privind abordarea copiilor din grupurile dezavantajate sau aflați în situații de risc, acceptarea deficitară de către cadrele didactice și a elevilor privind copiii proveniți din grupurile dezavantajate, mentalitatea conservatoare a cadrelor didactice din învățământul de masă, oferte reduse de formare continuă în specialitate sunt doar câteva nevoi identificate care au condus la necesitatea scrierii acestui proiect.

Obiectivul principal al proiectului a fost determinat de nevoia de schimbare în unitățile de învățământ.

Obiectivele specifice: îmbunătățirea abilităților de consiliere psihoeducațională ale cadrelor didactice din instituție, dezvoltarea capacității instituționale de a rezolva o parte din problemele existente în școli și de a dezvolta o dimensiune europeană la nivel instituțional. Cei doi participați la cursul Teacher as a change agent desfășurat în Oslo în luna decembrie 2019 și-au îmbunătățit competențele necesare pentru a susține implementarea practicilor inovatoare în instituțiile proprii prin construirea unei echipe de schimbare, și-au exersat abilitățile de facilitare și învățarea în echipă prin transformarea în agenți ai schimbării într-un sistem de învățământ centrat pe elev.

Webpage