2018: Mobilități SEE – Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca

Promotorul proiectului: Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca

Codul proiectului: 18-MOB-0034

Parteneri: The Arctic University of Norway

Instituțiile de învățământ au roluri multiple, unul dintre ele poate fi identificat ca și modelatorul forței de muncă din viitor, dar o problemă importantă este asigurarea permanență a studenților absolvenți la inserarea pe piața muncii cu cunoștințe actualizate. Cu toate acestea, dacă învățământul superior îl poate sprijini pe student să dobândească și experiență practică în procesul său educațional, șansa de angajare al acestuia după absolvire este mult mai mare. Este cunoscut faptul că capacitățile de rezolvare a problemelor în industrie sunt definite nu numai de cunoștințele teoretice, ci și de experiența practică. Prin aceasta se va dobândi un know-how, care va duce la satisfacție personală și profesională. Acestea vor influența pozitiv și compania pentru care persoana va lucra. Necesitatea acestui proiect constă în lipsa metodologiilor din sistemul universitar privind cazurilor reale din mediul industrial prin abordarea curriculei universitare. „Profitul” pentru mediul universitar este evident, în timp ce mediul economic competitiv menționat necesită o dezvoltare inovatoare continuă a companiilor (de cele mai multe ori prin automatizare) care poate fi realizată cu ajutorul mediului academic. Această din urmă afirmație este valabilă mai ales în cazul IMM-urilor, unde este o mare nevoie de externalizare a inovației din motive economice. Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca dorește sa fie nu doar un jucător cheie pentru oferta de forța de munca, ci si un partener solid in gândirea inovatoare. Prin acest proiect de mobilitate, Departamentul de Inginerie Mecanica din universitatea solicitantă, va dobândi de la partenerul sau de stat donator un know-how, cu care va asigura o dezvoltare pe termen scurt, cat si pe termen lung pentru îndeplinirea misiunii declarate. Beneficiile pe termen scurt vor fi prin mobilitatea studenților, astfel încât studenții vor obține o experiență ghidată în SD. În paralel cu această acțiune, mobilitatea cadrelor didactice către și dinspre SD va asigura transferul de know-how pentru dezvoltarea pe termen lung necesară pentru sustenabilitatea perioadei post-proiect. Pentru a îndeplini scopul proiectului, în ciuda situației de pandemie, a fost realizată o mobilitate de ieșire al unui student pe o perioadă de 2 luni. PP a fost vizitat de un personal didactic din SD, iar partenerul SD, The Arctic University of Norway, a fost gazdă pentru doi cadre didactice de la PP.

Webpage