2018: Mobilități SEE – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Promotorul proiectului: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Codul proiectului: 18-MOB-0062

Parteneri: Volda University CollegeUniversity College of Southeast NorwayMF Norwegian School of TheologyUniversity of Liechtenstein

Ținând cont de faptul că economia modernă are nevoie de absolvenți de studii superioare cu conștientizare internațională, competențe interculturale și o înțelegere profundă a interdependenței, proiectul de mobilitate propus a venit să o încurajeze și să o susțină. Strategia de Internaționalizare a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu a fost elaborată pentru a sprijini următoarele direcții: îmbunătățirea curriculei, activitățile de cercetare, învățare și predare, dezvoltarea instituțională, precum și mobilitățile studenților și personalului academic. Prin urmare, LBUS a urmărit creșterea numărului de mobilități ale profesorilor și studenților în toate cele trei cicluri, pentru mobilități de studiu și plasament. Proiectul de mobilitate a urmărit dezvoltarea mobilităților cu universități din Norvegia și Liechtenstein, bine renumiți ca poli educaționali, cu finanțare suficientă pentru țări scumpe precum cele nordice, ceea ce altfel nu ar fi posibil.

În același timp, ULBS s-a străduit să asigure internaționalizarea at-home pentru studenții care nu participă la proiecte de mobilități, prin crearea unui mediu internațional prin profesori, personal academic și studenți. Procedând astfel, studenții care nu au participat la mobilități au câștigat mai multă experiență în ceea ce privește internaționalizarea, și-au dezvoltat și îmbunătățit abilitățile, crescându-și șansele de angajare. Obiectivul proiectului implementat la ULBS a fost acela de a crea rețele durabile și de a spori capacitatea de cooperare internațională între universitățile din statele SEE, prin mobilitatea academică, îmbunătățirea transparenței și recunoașterea studiilor, dar și prin îmbunătățirea competențelor și calificărilor personalului.

Principalele obiective ale proiectului de mobilitate au fost:

  • să permită studenților să beneficieze din punct de vedere educațional, lingvistic și cultural de pe urma experienței mobilităților SEE în statele donatoare;
  • promovarea cooperării între instituții și îmbogățirea mediului educațional al instituțiilor gazdă;
  • să contribuie la dezvoltarea unui grup de tineri bine calificați, cu minte deschisă și cu experiență internațională, ca viitori profesioniști.

Pentru o bună implementare a proiectului au fost întreprinse următoarele activități:

  • promovarea și diseminarea oportunităților de mobilitate oferite prin proiect,
  • organizarea procedurilor de selecție pentru SMS/SMP/STA/STT
  • nominalizarea beneficiarilor la universitățile partenere ale statelor donatoare
  • organizarea, în cooperare cu partenerii NO a mobilităților beneficiarilor
  • organizarea de Info-sessions pentru beneficiari.

Webpage