2018: Mobilități SEE – Univ. Transilvania BV

Promotorul proiectului: Universitatea Transilvania Brașov

Codul proiectului: 18-MOB-0042

Obiectivul principal al proiectului este acela de a dezvolta abilitățile și competențele studenților și personalului universitar prin facilitarea mobilităților de studenți și personal universitar între Școala de Management Hotelier a Universității Savanger, Norvegia (ca stat donator) și Facultatea de Alimentație și Turism a Universității Transilvania din Brașov (UniTBv), România (ca stat beneficiar).

Un masterand UniTBv a beneficiat de o mobilitate de studiu la Universitatea Stavanger, iar o altă mobilitate de studiu este programată pentru anul universitar 2020-2021. Mobilitățile facilitează studenților dobândirea de noi cunoștințe cu privire la implicațiile practice, culturale și sociale ale industriei hoteliere și turismului, inclusiv reflecții asupra implicațiilor etice practice ale turismului contemporan. Proiectul permite diversificarea mediului academic și cultural al ambelor universități partener.

Granturile SEE pe site-ul web al universității