2018: Îmbunatățirea stagiilor de instruire clinică prin model norvegian

Promotorul proiectului: Colegiul UCECOM Spiru Haret, București

Codul proiectului: 2018-EY-PCVET-R2-0001

Proiectul a beneficiat de un grant total de 29100 euro și s-a desfășurat în parteneriat cu Hospice Casa Speranței.
Problema întâmpinată face referire la numărul de ore de instruire practică, alocat pentru modulul de geriatrie și gerontologie, insuficient din punctul nostru de vedere, în condițiile în care îmbătrânirea populației în Romania, dar și în celelalte țări europene, se încadrează într-o curbă ascendentă, iar acest fapt face ca nevoile de îngrijire în acest domeniu să devină prioritare. Formarea unei atitudini potrivite unui viitor asistent medical pentru îngrijirea pacienților vârstnici devenind o prioritate pentru școala noastră. Din aceste considerente, am dorit îmbogățirea ofertei educaționale a școlii prin introducerea unui opțional (CDL) cu tema îngrijirea persoanelor vârstnice. De asemenea, folosind modelul norvegian, am dorit să îmbunătățim acordurile de instruire practică și memorandumul de înțelegere cu Hospice Casa Speranței, caietele de practică ale elevilor și documentele de evaluare folosite de tutorii de insturire practică, pentru asigurarea calității stagiilor de instruire clinică.

Obiectivele generale ale proiectului:
1) Îmbunătățirea parteneriatului agent economic- școală;
2) Dezvoltarea competențelor profesionale ale tutorilor și profesorilor de practică participanți la proiect pentru derularea stagiilor de instruire practică.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1) Actualizarea memorandumului de înțelegere și a acordurilor de învățare pentru elevii din domeniul Sănătate, anii I, II și III de studiu;
2) Realizarea un caiet de instruire practică pentru elevi cu actualizări din memorandumul și acordurile de învățare rezultate în urma participării la mobilitate;
3) Actualizarea documentelor de evaluare folosite în stagiile de instruire practică, utilizând exemple de bună practică ale sistemului norvegian;
4) Elaborarea un CDL pentru îngrijirea vârstnicilor.

Șase profesori și profesori de insturire practică ai Colegiului UCECOM „Spiru Haret”, alături de trei tutori de instruire practică din partea Hospice Casa Speranței, au participat în perioada 25-29.11.2019 la o mobilitate în cadrul școlii Glemmen videregående skol, din Fredrikstad, Norvegia. Participanții la mobilitate au beneficiat anterior mobilității de pregătire lingvistică – limba engleză, pregătire culturală și pregătire pedagogică. În timpul mobilității participanții au avut ocazia:

 •  să cunoască structura și organizarea școlii Glemmen, cât și a sistemului de învățământ norvegian și a specificului școlilor vocaționale – VET;
 • să viziteze un centru pentru îngrijirea persoanelor vârstnice Gressvik elderly home, unde au observat și activitatea desfășurată de către elevii școlii Glemmen care efectuau ore de instruire practică specifice anului lor de studiu;
 • să participe la o oră de terapie ocupațională, alături de elevii anului I, de la departamentul „health and social care”;
 • să viziteze un centru de zi, Holmen Elderly Center, dedicat persoane vârstnice;
 • să viziteze școala Borg Upper Secondary, unde au asistat la demonstrații pentru asistenții de farmacie, la o demonstrație practică în domeniul cosmetică, unde elevii efectuau proceduri cosmetice;
 • să viziteze școala Greaker Upper Secondary, unde au participat la o activitate de jobshadowing, la calificarea asistent medical, cu tema „Anatomia sistemului respirator și circulator”. În timpul acestei activități, profesorul a susținut o lecție de anatomie, elevilor din anul II. Profesorul a predat folosind o platformă on-line și aplicații on-line de specialitate, precum realitatea augmentată. La finalul lecției, evaluarea s-a făcut tot pe o platformă on-line, unde elevii răspundeau în timp real întrebărilor unui test al lecției predate;
 • să participe la o lecție deschisă cu elevii anului I. Tema lecției a fost „Redactarea unui raport zilnic pentru orele de instruire practică”. După prezentarea profesorului a urmat o dezbatere comună între elevi și delegația profesorilor români pe tema lecției.
 • să participle la o lecție interactivă – model de învățare-recapitulare-evaluare al unei lecții bazat pe joc.

Rezultatele proiectului, în urma participării la mobilitate: memorandum de înțelegere, caiet de practică pentru elevi, acorduri de instruire practică, CDL pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, și s-au actualizat documentele de evaluare folosite în stagiile de instruire practică, utilizând exemplele de bună practică ale sistemului norvegian.

Rezultatele proiectului vor fi utilizate la nivelul școlii pentru:

 • organizarea stagiilor de instruire practică pe baza noilor documente și a exemplelor de bună practică din Norvegia ale elevilor de la calificările din domeniul Sănătate, dar și la nivelul altor calificări – Tehnician optometrist;
 • dezvoltarea unor documente similare- memorandum de înțelegere, acorduri de practică- pentru calificarea Tehnician optometrist și implementarea acestora;
 • oferirea exemplelor de bune practici altor școli cu profil asemănător și a unităților sanitare partenere.

Pagina web a proiectului