2018: Eliminăm granițele prin abordări noi ale predării – CCD Bacău

Promotorul proiectului: Casa Corpului Didactic Bacău

Codul proiectului: 018-EY-PMIP-R2-0007

 

Context

Prin intermediul proiectului, intenționăm să acoperim două nevoi identificate de instituție. Prima se referă la formarea experților CCD în vederea dezvoltării competențelor și cunoștințelor necesatre pentru a sprijini profesorii din școlile cu populație rromă (min. 12 școli) în vederea dezvoltării de activități incluzive menite să faciliteze integrarea acestora în grup, să-i atragă către școală și să-i implice pe părinții acestora ca parteneri educaționali. Cea de-a doua se referă la formarea profesorilor din învățământul primar și secundar (rural și urban) și familiarizarea acestora cu abordarea transcurriculară a predării/iînvățării. Totodată, există și nevoia de întărire a dimeniunii europene prin identifcarea modelelor existente în SD și alte țări europene și prin interacțiunea cu profesori europeni.

Obiective

  1. (O1) Familiarizarea cu modele de predare transcurriculară și cu politicile educaționale din sistemul de învățământ norvegian;
  2. (O2) Dezvoltarea competențelor profesionale în vederea creării unui climat de învățare incluziv
  3. (O3) Dobândirea de bune practici cu privire la incluziune folosite în SD
  4. (O4) Interacțiunea și schimbul de bune practici și opinii cu profesori din țări europene și crearea unor rețele profesionale

Participanții direcți sunt 9 fomatori ai CCD Bacău – 3 formatori pentru fiecare flux de mobilitate.

  • Cursul 1, “Cross-disciplinary teaching in Norway – a pratical exploration” a fost găzduit de Newschool AS, Norvegia în perioada 11-13.11.2019.
  • Al doilea curs, “Smart Teachers Play More”, a fost susținut de Leikur ad Laera, Islanda, în perioada 2-9.02.2020
  • Cel de-al treilea curs este axat pe incluziune și dezvoltarea unui climat incluziv prin intermediul activităților non-formale ân aer liber. Cursul este intitulat „Learning outside. Living together, learning together, working together” și va fi organizat de InterCultural Iceland.

Rezultate planificate – 3 seminare pe tema predării transcurriculare cu 80 persoane (formatori, dirctori, profesori) – 2 ateliere cu 50 profesori din 12 școli cu populație rromă – 2 ateliere cu 50 profesori din școli urbane și rurale – ateliere organizate de participanți în școlile lor – 2 cursuri noi pt. anul școlar 2020-2021

Valoarea adăugată a proiectului constă în oportunitatea unică pentru experții CCD de a intra în contact cu sisteme și metode de organizare a cursurilor de formare adresate cadrelor didactice. Participanții au experimentat metode de lucru noi, au luat contact cu sistemele de învățământ din cele două state donatoare și au identificat avantajele unor abordări transcurriculare a învățării în contextul unei nevoi acute de schimbare a opticii educaționale din cadrul sistemului românesc. Prin intermediul proiectului, aceștia au multiplicat bunele practici și rezultatele cu actori cheie din școlile băcăuane – directori, formatori, cadre didactice, elevi. CCD Bacău s-a impus în plan local ca o instituție cu deschidere europeană, dornică să ofere cursuri de calitate pentru cadrele didactice din județ.

Contact: Leahu Gabriel; ccd.bacau.see@gmail.com