2018: Abilități de viață prin educație ecologică și incluzivă! – CJRAE Alba

Promotorul proiectului: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba

Codul proiectului: 2018-EY-PMIP-R2-0002

„Împreună pentru abilitățile de viață prin educație ecologică și incluzivă!” este titlul proiectului nostru, prin care am dorit să combinăm cunoștințele și competențele formate in urma worksopului „Curriculum transdisciplinar – o explorare practică” organizat la Oslo, Norvegia de către partenerul de proiect NewSchool AS și cursul structurat „A ajunge la, a preda și a păstra elevii noștri / Reaching, teaching and keeping our learners” organizat de către InterCultural Iceland, intr-un proiect cu scopul de a integra elevii dezavantajați cu risc de abandon școlar, cu cerințe educaționale speciale, proveniți din mediul rural sau de etnie rromă, în activități atractive, care să le stârnească interesul, curiozitatea, să le dezvolte abilități de viață și educație pentru sănătate.

În contextul în care numărul elevilor cu cerințe educaționale speciale este în creștere în are an, avem școli unde populația elevilor este predominat de etnie rromă și acolo riscul de abandon școlar este foarte mare, și scoli din mediul rural care nu sunt arondate unui cabinet de asistență psihopedagogică, dorim să creăm designul unui program interdisciplinar care să vizeze dezvoltarea abilitaților de viață și educația pentru sănătate, utilizând metodele învățate în cadrul mobilităților, axate pe învățare prin cooperare, învățare experiențială, învățare bazată pe proiect, crearea designului unui curs interdisciplinar. În același timp ne dorim crearea unui workshop pentru consilierii școlari și logopezi și un alt workshop pentru cadrele didactice interesate.
Pentru atingerea acestui scop, 8 experți educaționali, consilieri școlari, au participat la workshop-uri, job shadowing și curs structurat în Norvegia si Islanda. La întoarcerea din mobilități vor forma echipe de lucru, vor crea designul unui program interdisciplinar axat pe abilități de viață și educație pentru sănătate, adresat în special elevilor din grupurile dezavantajate (minorități, elevi cu cerințe educaționale speciale, elevi din mediul rural, elevi cu risc de abandon școlar). Apoi s-au realizat workshop-uri mixte pentru consilierii școlari, logopezi și cadrele didactice, 4 grupe a câte 25 persoane și 8 facilitatori (2 facilitatori / grupă).
Programul interdisciplinar se va aplica în 44 de școli, 8 dintre acestea fiind din mediul rural unde nu există cabinet de asistență psihopedagogică. În școli se vor selecta 25 de elevi proveniți din medii dezavantajate, elevi cu cerințe educaționale speciale, minorități, mediul rural. Programul constă în 5 activități, pentru elevi și 2 activități pentru părinți și va fi implementat de o echipă formată din 2 consilieri școlari și un profesor diriginte din acea școală.

Obiectivul general al proiectului este: formarea experților educaționali, cu privire la educația interculturală, integrarea grupurilor dezavantajate, crearea unui climat pozitiv în școală, crearea unui design de program interdisciplinar.

Obiectivele specifice ale proiectului: Proiectul de mobilitate are ca scopul de a îmbunătăți competențele experților noștri, consilierilor școlari în domeniul furnizării de servicii, cum ar fi incluziunea socială, educația pentru sănătate și abilitățile de viață. De aceea, pe parcursul stagiului, aceștia se vor preocupa să învețe și să identifice bunele practici în furnizarea de servicii de la instituțiile gazdă; să-și îmbunătățească abilitățile și competențele prin participarea la cursuri în domeniul incluziunii sociale și prin elaborarea de programe curriculare interdisciplinare:

 • dezvoltarea abilităților de lucru în echipă, managementul proiectelor;
 • creșterea nivelului profesional;
 • să-și îmbunătățească abilitățile transferabile cum ar fi munca în echipă, conducerea, motivația personală, abilitățile de organizare, ascultarea, comunicarea scrisă și verbală în limba engleză, abilitățile analitice și dezvoltarea personală.
 • să învețe într-un context internațional și să pună în aplicare realizările;
 • să învețe despre strategiile interdisciplinare;
 • să creeze un program interdisciplinar pentru elevii defavorizați, cu risc de abandon școlar;
 • să învețe într-un context internațional și să pună în aplicare ceea ce au învățat acolo.

Activitățile de mobilitate finalizate:
1) Prima mobilitate: participarea la cursul Reaching, teaching and keeping our learners. Methods and approaches to reach and increase retention of disadvantaged learners, numărul de participanți: 4 participanți la mobilitate, perioada mobilității: 02.11 – 10.11.2019, instituția de primire: InterCultural Iceland.
2) A doua mobilitate: participarea la cursul Cross-disciplinary teaching – a practical exploration, numărul de participanți: 4 participanți la mobilitate.

Activitățile pe care le-am desfășurat la întoarcerea în țară:
Participanții la mobilități au completat raportul individual cu privire la desfășurarea activității din mobilității, precum și chestionarul furnizat de către PP, în vederea colectării informațiilor referitoare la impactul activităților de formare.

 1. 20.11.2019 – Prezentare proiect în cadrul Conferinței Județene, organizată la Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată”, Alba Iulia Conferința Județeană cu tema: „Bariere în integrarea școlară a copiilor cu CES”, adresată cadrelor didactice interesate de tematica integrării elevilor cu cerințe educaționale speciale, număr participanți: 52 cadre didactice
 2. 4.12.2019 – Prezentare proiect în cadrul Consiliului Profesoral al Liceului Tehnologic Alexandru Domșa, Alba Iulia, număr participanți: 26 cadre didactice
 3. 5.12.2019 – Prezentare proiect în cadrul Consiliului Profesoral al Liceului Teoretic Teiuș, număr participanți: 10 cadre didactice
 4. 6.12.2019 – Prezentare proiect în cadrul simpozionului ,,Educaţie pentru dezvoltare durabilă a României – în context european’’ ediţia a XI-a, organizat de către Casa Corpului Didactic Alba. număr participanți: 17 cadre didactice
 5. 9.12.2019 – Prezentarea activităților de mobilitate în cadrul comisiilor metodice ale profesorilor consilieri școlari și profesori logopezi din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, număr participanți: 24 cadre didactice
 6. 10.02.2020 – Workshopul ”Împreună pentru dezvoltarea abilităților de viață”, pentru grupele 1 și 2, având ca formatori pe Dumitreanu Ana-Florina, Cîmpean Cristina, Belașcu Alexandra-Roxana și Anca Monica Iuliana, profesori consilieri școlari în cadrul CJRAE Alba, grup țintă: cadre didactice și profesori consilieri școlari, profesori logopezi, nr. participanți: 40
 7. 12.02.2020 – Workshopul ”Împreună pentru dezvoltarea abilităților de viață”, pentru grupele 3 și 4 a avut ca formatori pe Nicoară Dana – director CJRAE Alba, Popescu Ioana-Mirela, Gavriluț Doina și Popa Delia-Margareta, profesori consilieri școlari în cadrul CJRAE Alba, grup țintă: cadre didactice și profesori consilieri școlari, profesori logopezi, număr participanți: 42
 8. ”Ghid de activități și metode pentru implementarea unui program de dezvoltare a abilităților de viață, activitate în cadrul proiectului „Together for life skills through green and inclusive education!” 2018-EY-PMIP-R2-0002”, Alba Iulia, 20202, ISBN 978-973-0-31612-4
 9. Draft activități program înterdisciplinar de dezvoltare a abilităților de viață pentru elevi (în lucru).

Planul de comunicare pentru proiectul “Together for life skills through green and inclusive education!” are ca scop, pe de o parte, generarea conştientizării prin intermediul instrumentelor de publicitate şi informare asupra oportunităţilor de finanţare, iar, pe de altă parte, aducerea la cunoştinţa publicului larg a contribuţiei SEE la reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării între statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și țările beneficiare. Planul de comunicare vizează promovarea activităților și a rezultatelor proiectului către un grup țintă intern (profesori logopezi, profesori consilieri școlari, personal didactic auxiliar) și către un grup tinta extern (cadre didactice din județ, cadre didactice din rețeaua națională a CJRAE, părinți, elevi, public general, presa, colaboratori).

Dintre aparițiile în media online și offline menționăm:

 1. Articol presă ProAlba demarare proiect: ”Veşti bune pentru angajaţii şi beneficiarii serviciilor oferite de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba
 2. Crearea paginii de Facebook a proiectului pentru promovarea în social media a activităților și a evenimentelor realizate în cadrul proiectului;
 3. Prezentare proiectului în cadrul consiliului profesoral din cadrul CJRAE Alba și a consiliilor profesorale din 2 unități de învățământ din județ (Liceul Tehnologic Alexandru Domșa Alba Iulia, Liceul Teoretic Teiuș);
 4. Articol presă ziarul ProAlba: ”Experții educaționali ai Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, au beneficiat de două fluxuri de mobilitate în Islanda și Norvegia”;
 5. Realizarea de Roll-up și pliante distribuite în cadrul workshopului organizat (82 de pliante distribuite);
 6. Prezentarea proiectului în cadrul Conferinței județene cu tema: „Bariere în integrarea școlară a copiilor cu CES” organizată la Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată” Alba Iulia Conferința Județeană;
 7. Prezentarea mobilităților în cadrul comisiilor metodice și a consiliilor profesorale din 2 unități de învățământ;
 8. Realizarea unei secțiuni separate pentru proiect,cu descrierea proiectului și a activităților acestuia, pe site-ul instituției

Valoarea adăugată, constă în oportunitatea de a intra în contact cu formatori din Norvegia și Islanda și a beneficia de materialele educaționale și suportul de curs oferit de aceștia, de asemenea s-au comparat sistemele educaționale din Europa (România, Islanda, Norvegia, Germania, Spania, Slovenia, Croația) prin prisma caracterului de integrare sau selecție a sistmelor educaționale. Participanții la mobilitate au avut parte activități de tip job shadowing prin vizitarea unei școli Montessori din Norvegia unde se aplică principiile învățării pe bază de proiect și a predării interdisciplinare. Există oportunități de viitoare activități de follow-up în colaborare cu participanții la cursuri și formatorii.

Pagina web a proiectului

Pagina de Facebook a proiectului