2018: Deschidem școala noastră pentru toți copiii!

Promotorul de proiect: Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație (IDEE)

Codul proiectului: 2018-EY-PICR-R2-0001

 

Proiectul se adresează unui număr de 75 de profesori, 75 de părinți / tutori și 250 de elevi din cinci școli-partenere cu un procent mare de elevi etnici romi, și anume:

– Școala Gimnazială “Petre Tudose“ din Mălureni, jud Arges

– Școala Gimnazială Merișani cu structurile arondate, jud Arges : Șc. Gimnazială Vâlcele, Șc Primară Dobrogostea, Șc Primară Malu Vânăt

– Școala Gimnazială Sălcuța, jud Dolj

– Școala Gimnazială Ostroveni, jud Dolj

– Școala gimnazială “Petre Mănărcescu”, Lipovu, jud Dolj

 Activitățile urmează o succesiune logică, pornind de la formarea cadrelor didactice care lucrează și cu elevi de etnie romă, continuând cu activități de conștientizare și învățare pentru părinții / tutorii lor și cu activități extracurriculare pentru elevi. Astfel, nu numai că toți elevii participă în comun la acțiunile organizate, dar sunt implicați și profesorii copiilor, alături de părinții acestora.

 Obiectivul general: creșterea capacității instituționale a școlilor din județele Argeș și Dolj, de a sigura o incluziune efectivă și o educație de calitate a elevilor de etnie romă, alături de toți copiii.

Obiectivul general va fi realizat prin următoarele obiective specifice:

OS1. Diversificarea competentelor de comunicare a cadrelor didactice la mediul multicultural, format din elevii de diferite etnii, religii și situații sociale.

OS2. Creșterea gradului de toleranță și de adaptare a părinților / tutorilor elevilor din grupul țintă.

OS3. Integrarea într-un mediu multicultural a elevilor din grupul țintă.

Școlile partere au minim 30% copii de etnie roma înscriși și sunt situate în comunități dezavantajate.

 Scrierea proiectului a pornit de la problema apărută în țara noastră, conform Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Rome pentru perioada 2014-2020: “Doi din zece copii romi nu merg la școală, cel mai frecvent motiv invocat fiind cel legat de lipsa resurselor financiare. Peste 80% dintre părinții romi afirmă că își doresc cel puțin educație secundară pentru copiii lor, însă mai mult de 75% dintre copiii romi nu termină 8 clase. În privința analfabetismului, din totalul persoanelor analfabete pe care România le are (245387 persoane, conform recensământului din 2011), o pondere de 27, 4% (67.480) sunt cetățenii români aparținând minorității rome.

În acest context, prezentul proiect se adresează unui număr de cinci școli, ce fac parte din doua regiuni de dezvoltare: Regiunea Sud-Muntenia (județul Arges) si Regiunea Sud-Vest-Oltenia (județ Dolj). Procentul elevilor de etnie roma din aceste școli este ridicat. De asemenea, există un număr important de elevi cu părinti plecați in străinătate și de elevi proveniți din familii cu situație financiara precara. Activitățile proiectului au ca scop menținerea în procesul de învățământ a copiilor de etnie roma deja înregistrați în aceste unități școlare, mai buna lor integrare în viața școlii și a comunității și atragerea de noi elevi romi către școală.

Activitățile proiectului se încadrează în Strategia guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014 – 2020, Direcția de acțiune Educație, Obiective specifice:

– Reducerea decalajului de acumulare educațională (nivel de cunoștințe) și participare școlară la toate nivelurile (preșcolar, primar, gimnazial, liceal, terțiar) între cetățenii români aparținând minorității rome și restul populației.

– Promovarea educației inclusive și reducerea cazurilor de discriminare și segregare școlară pe baze etnice, de statut social, dizabilități sau alte criterii care afectează copiii și tinerii proveniți din grupuri dezavantajate, inclusiv prin instituirea unui sistem de identificare eficace, monitorizare și intervenție promptă pentru eradicarea cazurilor de segregare școlară și completarea legislației actuale pentru combaterea segregării

– Cultivarea și dezvoltarea identității etno-culturale a romilor prin educație, în concordanță cu legislația națională și cea a UE.

Din păcate, având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și declararea Pandemiei de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11 martie 2020, instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, precum si Decretul privind prelungirea starii de urgenta emis in data de 14 aprilie 2020 am fost nevoiți să decalăm / modificăm / prelungim unele activități pentru a le putea implementa cu grupul țintă. Ne-am orientat către mediul online pentru a putea face vizibile materialele elaborate și de a avea acces la ele persoanele din grupul țintă.

Valoarea adăugată se regăsește în rezultatele proiectului care sunt măsurabile și au impact asupra școlilor partenere, după cum urmează:

AII. Creșterea cu 6 a numărul materialelor didactice elaborate și diseminate cadrelor didactice – 2 finalizate

– IO1 – Prin cunoaștere – către solidaritate și coeziune în comunitate

Link către materialul online: https://manual.i8.ro/prin-cunoastere-idee/#/page/15

Link către pagina de facebook: https://www.facebook.com/deschidemscoala/

Pentru a permite parcurgerea mai ușoară a cărții am editat și varianta audio a materialului și fișele de lucru

Carte audio IO1: Prin cunoaștere – către solidaritate și coeziune în comunitate

Link către materialul online:https://hailascoala.ro/materiale

Fise de lucru pentru elevi IO1: Prin cunoaștere – către solidaritate și coeziune în comunitate

Link către materialul online : https://hailascoala.ro/materiale-online

Link 2 către materialul online: https://manual.i8.ro/prin-cunoastere-idee/#/page/20/fisa1

Link către pagina de facebook: https://www.facebook.com/deschidemscoala/

– IO2 – Moștenire culturală comună

Link către materialul online:https://hailascoala.ro/materiale

Carte audio IO1: Moștenire culturală comună

Link către materialul online:https://hailascoala.ro/materiale

 

AIII. Creșterea cu 75 de persoane a numărului de părinti / tutori (din care 35 romi) care participa, indiferent de etnie, la activități de învățare/conștientizare referitoare la anti-discriminare, incluziune sociala și tolerantă, drepturile omului/copilului – 2 materiale finalizate pentru 75 de părinți / tutori

Pentru cei 75 de părinți / tutori ai elevilor din cele 5 școli partenere au fost propuse materialele online pentru susținerea workshop-urilor, astfel:

– A1: Etniile din Judetul Nostru – masa rotunda cu tema Etniile din județele noastre, adresata părinților și tutorilor din grupul țintă

Link către materialul online: https://hailascoala.ro/materiale-online – Materialul contine o prezentare Power Point, iar pe ultimul slide se regaseste o trimitere către materialul detaliat

Link către pagina de facebook: https://www.facebook.com/deschidemscoala/

– A2: Educatia interculturala-proces de integrare sociale – masa rotunda cu tema Etniile din județele noastre, adresata părinților și tutorilor din grupul țintă

Link către materialul online: https://hailascoala.ro/materiale-online Materialul contine o prezentare Power Point, iar pe ultimul slide se regaseste o trimitere către materialul detaliat

Link către pagina de facebook: https://www.facebook.com/deschidemscoala/

 

AIV. Creșterea cu 250 (din care 100 romi) a numărului de elevi care participa la activități extracurriculare pentru elevii romi și neromi, de conștientizare referitoare la incluziunea socială, care susțin dezvoltarea unor abilitați/atitudini sociale – 2 materiale finalizate pentru 250 de elevi au beneficiat de materialele finalizate și urcate pe site-ul proiectului (+ partea audio)

– B1: Prin cunoaștere – către solidaritate și coeziune în comunitate si

– B2: Moștenire culturală comună: aplicarea Fiselor de lucru

Link către materialul online: https://hailascoala.ro/materiale-online

Link către pagina de facebook: https://www.facebook.com/deschidemscoala/

 

C2 și C3. Creșterea cu cel puțin 400 de persoane a numărului celor care beneficiază de informare, comunicare, diseminare rezultate proiect, continuitate și sustenabilitate, prin:

 

– 1 pagina web a proiectului: www.hailascoala.ro

Pagina web IDEE: https://www.idee-org.net/index.php/node/54

Pagina Facebook IDEE: https://www.facebook.com/ideeorg

Pagina facebook a proiectului: Hai la scoala!

– Link :https://www.facebook.com/deschidemscoala

– Articole cu informațiile proiectului pe https://www.edumanager.ro/o-idee-in-vremea-pandemiei-ne-cunoastem-mai-bine-suntem-mai-toleranti și https://eduscoala.ro/revista-eduscoala/nr30