2018: Construind o cultură incluzivă și democratică a școlii – CJRAE Suceava

Promotorul proiectului: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava

Codul proiectului: 2018-EY-PMIP-R2-0008

Parteneri în proiect: InterCULTURAL Iceland și Jafnréttishús Equality Center Iceland

Deși dezideratul declarat al sistemului de învățământ românesc este de a asigura șanse egale la educație tuturor copiilor, există încă o rată mare de abandon școlar cauzată de lipsa promovării incluziunii reale printr-o abordare ce ține cont prea puțin de diferențele individuale ale elevilor, existând probleme de discriminare a elevilor cu dificultăți de învățare sau proveniți din medii defavorizate, atât din partea unora dintre colegi cât și din partea părinților.
Tocmai din acest motiv este nevoie ca profesorii să-și dezvolte strategii de lucru care pot asigura și promova în actul educativ echitatea în educație. Profesorii consilieri școlari interacționează cu aproape toți elevii și profesorii unei școli, fiind un factor important în construirea unei școli incluzive și democratice. Participarea la cursuri de formare care dezvoltă abilități în această direcție, contribuie la atingerea dezideratului de a asigura echitația în educație.
Scopul proiectului este de a crește calitatea serviciilor de consiliere și asistență psihopedagogică în contextul unui mediu socioeducațional dinamic, cu accent pe incluziune și educație democratică prin formarea a 9 experți CJRAE, în Islanda.
Obiectivele proiectului: dezvoltarea competențelor profesionale de specialitate a 9 consilieri școlari, în vederea implementării unor practici inovatoare în educație; organizarea de sesiuni de formare pentru profesori și ateliere de lucru pentru părinți și elevi cu accent pe incluziune și drepturile copilului.
Grup țintă: 9 consilieri școlari participanți la programele de formare și Islanda; la nivel local: 57 de consilieri școlari, 100 de profesori, 450 de elevi și familiile acestora.
Principalele activități ale proiectului aflat în curs de derulare au constat în participarea la două cursuri: 3-9 noiembrie 2019, 3 profesori consilieri școlari au participat la Cursul 55 ICI Reaching, teaching and keeping our learnears: Methods and approaches to reach and increase retention of disadvantaged learners, furnizat de instituția Inter CULTURAL Iceland, în Borgarnes Islanda, iar în perioada 2-6 decembrie 2019, 6 profesori consilieri școlari au participat la cursul Inclusion and diversity – opportunity for a inclusive Society furnizat de Jafnréttishús Equality Center în Reykjavik Iceland.
Informațiile și strategiile de lucru cu elevii învățate în cadrul cursurilor de formare privind incluziunea și educațiea democratică, au fost diseminate:în cadrul Consiliilor profesorale din școlile în care consilierii își desfășoară activitatea, în cadrul unor ateliere de lucru cu elevi și profesori, cu voluntari elevi ai Fundației ICAR Rădăuți, precum și în cadrul altor evenimente la nivel județean și național (seminarii). Trei consilieri participanți la formarea din Islanda au fost prezenți în cadrul unei emisiuni Tv la postul regional Bucovina Tv diseminând experiența acumulată în cadrul cursurilor. Participanții au contribuit la realizarea panoului SEE/EEA Grants cu aspecte relevante ale proiectului surprinse în fotografii, materiale informative. Până la acest moment au beneficiat de diseminarea acestui proiect: 60 de profesori consilieri școlari din CJRAE Suceava, 268 de profesori din învățământul preuniversitar din județul Suceava, 215 directori de instituții de învățământ preuniversitar din județul Suceava, 20 de inspectori școlari din cadrul ISJ Suceava, 15 studenți ai Univ. ,,Ștefan cel Mare” Suceava, reprezentanți ai mass-mediei locale.
În vederea organizării sesiunilor de formare pe tema incluziunii și educației democratice, adresate profesorilor consilieri școlari din județul Suceava s-a realizat un material PPT cu activități din cadrul proiectului, material care a fost postat și pe site-ul instituției, în secțiunea destinată acestui proiect, în vederea consultării lui de către cei interesați de această temă.
A fost finalizat suportul de curs formare adresat profesorilor, pe tema incluziunii și educației democratice, curs ce urmează a fi acreditat la Ministerul Educației și Cercetării în vederea parcurgerii acestuia de către toate cadrele didactice interesate.
Atelierele de lucru cu elevii și părinții din școli se vor relua după reînceperea cursurilor în învățământul preuniversitar, luând în calul și derularea lor în cadrul unor webinarii, în spațiul online.
Acest proiect contribuie la promovarea incluziunii și educației democratice în școli, oferind metode și tehnici de integrare, alternative preluate în cadrul cursurilor și care vor fi transmise prin activitățile de formare adresate profesoriilor din învățământul preuniversitar. În urma cursului se va realiza o abordare complexă și eficientă, a activităților cu elevii și familiile care provin din medii defavorizate, cu dificultăți de învățare sau care sunt în risc de abandon școlar.

Pagina web a proiectului