2018: Classroom Laboratory

Promotorul proiectului: Universitatea de Vest Timișoara
Codul proiectului: 18-COP-0016
Partener în proiect: Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet

Scopul general al proiectului Classroom Laboratory este de a integra în oferta educațională a UVT și a NTNU un curs comun prin proiectarea de module interdisciplinare de pionierat care, prin efectul multiplicator, pot fi încorporate în programele de studiu actuale și viitoare. Acest curs răspunde nevoilor universităților de a fi reactive la schimbările economice și de a identifica soluții pentru combaterea marginalizării grupurilor vulnerabile pe piața muncii – persoane de etnie rromă, persoane cu dizabilități, migranți.

Ideea principală a proiectului este de a implementa modele digitale și inovatoare de predare și învățare experiențială bazate pe utilizarea tehnologiilor avansate de reprezentare și comunicare (cum sunt VR/AR), care permit studenților români și norvegieni să coopereze în timp real, să abordeze teme de studiu bazate pe o cazuistică preluată direct din realitatea socio-economică și în dialog cu o echipă interdisciplinară de cadre didactice din Norvegia și din România.

Obiectivele proiectului Classroom Laboratory:

OB1: Îmbunătățirea calității educației și pregătirii din universități prin schimburi de bune practici, metode de predare – învățare și transfer de cunoaștere

OB2: Consolidarea cooperării dintre educație și lumea muncii prin aducerea împreună, în sala de clasă, a lumii academice, companiilor, angajatorilor, agențiilor și organizațiilor neguvernamentale care oferă servicii de integrare în muncă pentru grupuri vulnerabile – persoane de etnie rromă, persoane cu dizabilități, migranți

OB3: Dezvoltarea ofertei educaționale a UVT cu disciplina ClassroomLaboratory, în cadrul căreia studenții dezvoltă competențe interdisciplinare și transversale

OB4: Creșterea mobilităților de învățare și dezvoltarea internaționalizării.

 

Grupuri țintă:

Studenții – cursul ClassroomLab va fi accesibil tuturor studenților de ciclul I de la UVT și NTNU

Profesori, cercetători și personal administrativ de la UVT și NTNU

Agenți economici, angajatori și furnizori de servicii de integrare ocupațională a grupurilor vulnerabile.

 

Rezultatele proiectului și beneficiile potențiale pe termen lung:

În primul an al proiectului au fost dezvoltate o serie de activități menite să conducă la o pregătire solidă a implementării cursului comun Classroom Laboratory la UVT și NTNU. Cadre didactice, cercetători și personal administrativ din UVT au fost instruiți în cadrul unui Program de Studiu Intensiv la NTNU despre metodele de predare și învățare specifice Modelului de Proces. De asemenea, a fost elaborat un ghid comprehensiv pentru laboratorul clasă – ClassroomLab Reader – promovat către studenții și cadrele didactice de la UVT și NTNU. 

La finele primului an de implementare va fi elaborat un al doilea produs intelectual al proiectului, O2 Curriculum of the ClassroomLab Joint Course și mai apoi, un instrument de evaluare a calității și impactului cursului comun O3 ClassroomLab Impact Tool care vizează asigurarea managementului calității cursului comun. Din partea de pregătire a implementării cu succes a cursului comun ClassroomLab face parte și un program de instruire Demonstrative Classroom Laboratory (C2) la UVT și primul workshop organizat în cadrul proiectului la NTNU, CommTech Workshop (E1). În acest fel, după etapa de dezvoltare desfășurată pe durata primului an al proiectului, cursul comun Classroom Laboratory Joint Course (C3) va fi implementat într-un mod cu adevărat integrat în ambele universități, cu începere din primul semestru al anului universitar 2020-2021, asigurându-se astfel sustenabilitatea sa.

În cadrul proiectului, ambele universități vor colabora strâns cu reprezentanți ai pieței muncii. Acest cadru asigură promovarea abordării inovative din cadrul Classroom Laboratory, cât și oportunități de recrutare a viitorilor participanți dintre agenții economici, din industrie și dintre organizațiile care furnizează servicii de integrare în muncă pentru persoanele vulnerabile – persoane de etnie rromă, persoane cu dizabilități și migranți.

Website