2018: ADEVĂRAT – Toleranță, drepturi și unitate în educație – ISJ Neamț

Promotorul proiectului: ISJ Neamț

Codul proiectului: 2018-EY-PMIP-R2-0011

Parteneri: Newschool, Oslo, Norvegia, și Intercultural, Borgarnes, Islanda

Ideea acestui proiect a venit de la faptul că profesorii, deși sunt specialiști într-o anumită disciplină, ei sunt mult mai mult decât atât, fiind și profesori diriginți/ consilieri educativi. Toate cadrele didactice, din perspectiva rolului de consilier educativ/ profesor diriginte trebuie să realizeze conexiuni cu alte domenii, precum cetățenia democratică activă – ECD, drepturile omului – EDO … „cărămizile și mortarul” păcii și dialogului în Europa și în lumea de mâine. Inspectorii școlari realizează activitatea de monitorizare a procesului educativ. Unul din aspectele monitorizate este activitatea diriginților/consilierului educativ. Prin implicarea în acest proiect, cei 8 inspectori școlari vor deveni POLI/VECTORI DE FORMARE la nivelul județului.

Proiectul TRUE – Tolerance, rights and unity in education își propune creșterea calității educației în școlile din județul NEAMȚ, prin creșterea numărului de școli democratice, bazate pe toleranță, cetățenie activa, drepturile omului, incluziune și leadership.

Activitățile de mobilitate, reprezentate de cursuri structurate, prin tematica lor „The teacher as change agent” and „Learning outside – Living together, learning together, working together – Special focus on outdoor activities”, vor contribui la îmbogățirea cunoștintelor, formarea priceperilor și schimbarea de atitudine a beneficiarilor direcți (8), iar prin activitățile locale, vor fi transmise beneficiarilor indirecți (ceilalți inspectori – 18, directori – 136, profesori, părinți – 150), prin intermediul celor 9 activități de formare/ 3 seminare/ 1 masa rotundă și nu în ultimul rând, ELEVILOR, prin proiectele inițiate în cel puțin 40 de școli sub deviza „Transformăm școala împreună”.

Beneficiile pe care le va avea instituția sunt corelate cu obiectivele proiectului:

  1. Îmbunătățirea competențelor profesionale ale celor 8 inspectori școlari participanți la activitățile de mobilitate în vederea creșterii calității educației în școală;
  2. Dezvoltarea unui ghid de bune practici – metode inovatoare in domeniul practicilor ECD/ EDO;
  3. Schimbarea atitudinii didactice în mediile școlare, prin asigurarea accesului la activități de formare pe teme care să conducă la construirea profilului școlii democratice prin formare „în cascada” a unui număr de 18 inspectori școlari, 136 de directori de școli, 150 de profesori și părinți.).

Inspectoratul Școlar Județean Neamț va promova conceptul de școală democratică la nivelul școlilor din județ, un mediu de învățare incluziv și creativ.

Atingerea scopului proiectului va conduce la atingerea obiectivului primordial din Planul European de Dezvoltare al ISJ Neamț, și anume, îmbunatățirea educației ELEVULUI, care să conducă la reușita școlară și pregătirea sa pentru viata.

Pagina web a proiectului