2018: Training Teachers to Impact 21st Century Students – CCD Bacău

iun. 23, 2020

Promotor de proiect: CCD Bacău
Nr. proiect: 2018-EY-PMIP-R1-0004

Obiectivul general al proiectului: actualizarea cunoștințelor, observarea modelelor de bune practici de către formatorii instituției prin mobilități de învățare în instituții din Norvegia și Islanda, pentru îmbunătățirea propriilor practici, cât și, prin multiplicarea rezultatelor obținute, a practicilor profesorilor la clasă.

Obiective specifice:

  • familiarizarea cu noi instrumente de evaluare specifice secolului 21;
  • explorarea unor metode de predare/formare specifice sec. 21;
  • dezvoltarea flexibilității, a competențelor de comunicare și interpersonale;
  • dezvoltarea competențelor interculturale.
  • dezvoltarea cunoștințelor metodice și a capacității de motivare a elevilor;
  • îmbunătățirea activității și adaptarea metodelor de predare-evaluare la nevoile elevilor.

Parteneri:

  1. Newschool, AS (Norvegia): agenție de design educațional specializată în crearea de instrumente care facilitează experiențe de învățare adecvate nevoilor actuale. Agenția pune accent pe inovare în domeniul tehnologiei educației.
  2. InterCultural Iceland (Islanda): InterCultural Iceland este o organizație non-profit care dezvoltă inițiative educative și oferă un spectru larg de activități de formare, având expertiză multidisciplinară.

Impact: Experții își actualizează cunoștințele și metodele de formare. Contactul cu alte culturi contribuie la dezvoltarea personală a acestora. Instituția își îmbogățește oferta de formare cu 3 cursuri avizate, ce vor fi incluse într-un program de formare acreditat, începând cu 2020-2021.

Rezultate principale: Rezultatele intangibile – actualizarea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor de către participanți; rezultatele tangibile – materialele de curs realizate de participanți, profesori formați, certificate de participare, rapoarte individuale, materiale de diseminare.

Cifre: 9 formatori instruiți; 3 cursuri avizate; 3 seminare cu formatorii, 3 cursuri de 24 de ore adresate unui număr total de 120 profesori din învățământul preuniversitar, 1 program de formare acreditat.

Website