2018: Sustainable business, continuous learning and diversity (SUB-FLY)

Promotor de proiect: Universitatea Babeș – Bolyai Cluj-Napoca

 De ce este necesar proiectul și ce provocări sunt vizate?

Angajatorii caută absolvenți bine pregătiți, universitățile fiind plasate între cele două categorii. Se evoca o diferență de mentalitate între universități și companii, privind educația și conținutul ei. Eliminarea acestei diferențe este o responsabilitate comună.

Cum abordează proiectul aceste provocări?

SUB-FLY aduce împreună studenți, profesori și firme. Profesorii propun o temă, pregătesc conceptele teoretice și le prezintă studenților, care lucrează în echipe mixte pentru rezolvarea temei. În timpul vizitelor la firme, studenții testează conceptele într-un mediu de lucru real. Se organizează dezbateri și sesiuni de coaching pentru a-i ajuta pe studenți să elaboreze rapoarte, care sunt apoi prezentate în fața profesorilor și a colegilor.

Care sunt rezultatele planificate?

Sunt elaborate cursuri intensive, considerente practice și proceduri de lucru, folosite ulterior ca resurse educaționale cu acces liber, care conțin: concepte teoretice, experiențe personale și aspecte interculturale.
Studiile reale de caz sunt disponibile sub forma rapoartelor de business.
Sunt încurajate activitățile comune de cercetare și elaborarea de noi proiecte.
Beneficiile firmelor se concretizează în candidați tineri și educați, precum și accesul la o serie de concepte noi.

Cine sunt beneficiarii vizați și care sunt beneficiile lor?

Studenții implicați direct lucrează într-un mediu internațional, îmbunătățindu-și aptitudinile interculturale și de comunicare. Ei beneficiază de prelegeri și de sesiuni de coaching din partea unor profesori internaționali și interacționează cu companiile unde aplică practic o serie de concepte teoretice. Ei sintetizează informațiile și elaborează rapoarte și prezentări.
Studenții neimplicați direct beneficiază de materialele educaționale cu acces liber și de studiile de caz.
Profesorii își îmbunătățesc materialele educaționale, aptitudinile interculturale și pedagogice.
Firmele se implică mai mult în educație și își creează imaginea unei firme active.

Ce valoare adăugată aduce parteneriatul în proiect?

Studenții provenind din culturi diferite sunt educați de profesori și experți, interacționează într-un mediu internațional și au ocazia de a aplica practic o serie de concepte teoretice în mediul real oferit de companii.