2018: SAFE Inclusion – The School as Agent for Educational Inclusion – CJRAE Mehedinți

mai 12, 2020

Promotorul proiectului: CJRAE Mehedinți 

Codul proiectului: 2018-EY-PMIP-R1-0011

Obiectivul general al proiectului: Creșterea implicării școlilor și comunităților locale în integrarea și incluziunea copiilor cu nevoi speciale.
Obiective specifice:
O1: Implicarea, la nivel local, a 300 de profesori în activități pentru a asigura o mai bună integrare și incluziune în activități educaționale a elevilor cu nevoi speciale.
O2: Dezvoltarea de competențe specifice la 10 specialiști din CJRAE Mehedinți și la 290 cadre didactice din sistemul de învățământ de masă, competențe menite să crească incluziunea la nivel educațional și schimbarea școlilor având la bază abordarea la nivel comunitar.
O3: Obiectivele organizației: dezvoltarea în CJRAE a capacității de implicare a resurselor comunității în integrarea și incluziunea copiilor cu nevoi speciale sau provenind din grupuri dezavantajate.
Partenerul norvegian, Newschool AS: agenție de proiectare educațională, specializată în crearea de instrumente care facilitează experiențe de învățare adecvate nevoilor actuale. Agenția pune accent pe inovare în domeniul tehnologiei educației și este membră a Centrului nordic pentru inovare socială.
Partenerul islandez, Jafnréttishús Equality Center, este o organizație care oferă servicii de interpretare, consiliere, muncă voluntară, limbă, calculator, cursuri de înot, auto-motivație, în special în ceea ce privește imigranții, cursanții adulți și femeile și copiii.
Impact: Participanții și-au dezvoltat două categorii de competențe în timpul proiectului:
– necesare implicării școlilor locale ca agent de schimbare (4).
– necesare integrării și includerii copiilor cu nevoi speciale sau din grupurile dezavantajate (6).
Rezultate principale:
Rezultatele proiectului – instruiri, planuri de ateliere și planuri de activități – au fost principalul indicator al creșterii calității educației în peste 20 de școli (instituții de învățământ) implicate în proiect.
Cifre: 10 consilieri școlari participanți la mobilități, 2 ateliere structurate, 45 de experți CJRAE și peste 500 de cadre didactice participante la ateliere.

Website