2018: Profesorul – agent al schimbării – CJRAE Vaslui

aug. 5, 2020

Promotor de proiect: CJRAE Vaslui

Codul proiectului: 2018-EY-PMIP – 0015

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea abilităților profesionale ale cadrelor didactice, în paralel cu armonizarea curriculumului, în vederea adaptării ofertei educaționale la particularitățile psiho-individuale ale copiilor cu nevoi speciale.

 Obiective specifice:

  1. Diversificarea metodelor de abordare educațională a copiilor cu nevoi speciale cu privire la creșterea nivelului lor de funcționare psiho-educațională.
  2. Facilitarea accesului la formare continuă și programe ce au ca scop utilizarea tehnologiilor asistive și a strategiilor de educație non-formală.
  3. Abordarea Curriculumului din perspectiva individualizată a nevoilor copiilor/elevilor cu nevoi speciale în vederea realizării unui program care să se plieze pe interesele și nevoile acestora.

Partenerul norvegian, Newschool, este o agenție de design educațional specializată în crearea de instrumente care facilitează experiențe de învățare adecvate nevoilor actuale.

Impact: în cadrul activităților de diseminare și a workshop-urilor derulate pe durata proiectului, cadrele didactice participante au dobândit metode moderne de predare-învățare –evaluare ce vor putea fi aplicate în lucrul cu elevul cu CES.

Rezultate principale: O broșură cu exerciții structurate pentru metodele nou învățate și cel puțin cinci activități cu profesorii, părinții și elevii. Sunt abordate teme precum: facilitare; întocmirea unui curriculum specific secolului XXI; învățare bazată pe rezolvarea problemelor; povestire/capacitate narativă de expunere a unui scenariu; capacitate de a lua inițiativă, de a analiza și evalua; învățare prin colaborare; învățare din greșeli; oferire și primire de feedback; un panou de prezentare a proiectului la nivelul instituției, 2 articole în presă, postări pe site-ul Centrului.

Cifre: 125 cadre didactice participante la 3 activități de diseminare (63 consilieri școlari), 20 cadre didactice participante la 1 workshop; 35 părinți participanți la 2 workshop-uri; 28 elevi participanți la 2 workshop-uri.

Webpage