2018: More Skillful Students Guided by VET School & Private Company in a Norwegian Experience (*)

mai 5, 2020

Promotorul de proiect: Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” Buzău

Titlul proiectului: More Skillful Students Guided by VET School & Private Company in a Norwegian Experience

Codul proiectului: 2018-EY-PCVET-R1-0004

Partenerul de proiect  –  Agentul economic: Eximprod Power Systems SA Buzău

Organizația de primire din Norvegia: Prios Kompetanse AS, Steinkjer

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea calității stagiilor de practică desfășurate la agenți economici.

Obiective specifice:

 • îmbunătățirea competențelor și a bazei de cunoștințe a profesorilor și a personalului agentului economic privind organizarea stagiilor de practică;
 • realizarea unui parteneriat cu agentul economic prin care să se asigure angajarea și integrarea pe piaṭa muncii a minim 80% din absolvenții clasei de învățământ dual, calificarea Electrician exploatare joasă tensiune;
 • corelarea dintre competențele elevului, cunoştinṭele cadrelor didactice și nevoile pieței forței de muncă.

 

In anul şcolar 2018-2019, Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil”, Buzău a fost implicat în două proiecte europene care au vizat învățământul profesional și tehnic:

 • ERASMUS+ KA1: proiect de formare profesională a elevilor din domeniul Producție Media;
 • More skillful students guided by VET school & private company in a Norwegian experience – unul dintre cele 4 proiecte aprobate în România, pentru calificarea de Electrician – exploatare joasă tensiune.

Prin ce este diferit şi interesant “More skillful students guided by VET school & private company in a Norwegian experience”, proiect coordonat de profesoara Carmen-Daniela Macadon?

Odată cu introducerea OUG 81/2016, privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi având în vedere cerințele pieții muncii locale, la solicitarea agenților economici, am introdus în liceu calificarea profesională în domeniul Electric – „Electrician exploatare joasă tensiune” –  învățământ profesional dual.

De-a lungul timpului, şcoala noastră a întâmpinat multe şi diferite dificultăţi în organizarea stagiilor de practică de bună calitate, aşadar ne-am propus să apelam la acest proiect pentru a rezolva o parte din probleme şi pentru a le acorda o şansa reală elevilor care participă la acest program.

Proiectul a fost finanțat prin Programul de Educatie, Burse, Ucenicie si Antreprenoriatul Tinerilor al Spațiului Economic European și a avut ca scop principal valorizarea și transferul de cunoștințe și bune practici între Romania și Norvegia, în aceasta arie de activitate.

Concret, pentru a identifica modalităţi de îmbunătățire a calității stagiilor de pregătire practică ale elevilor, s-au organizat 2 vizite de studiu în Norvegia, vizite facilitate de compania Prios Kompetanse AS (PK). Persoanele implicate au fost alese din rândul celor care lucrează direct cu elevii din învățământul profesional dual – 8 profesori de specialitate de la Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil”, Buzău şi 4 reprezentanţi ai companiei Eximprod Power Systems SA, Buzău, organizate în două echipe mixte.

Cele două echipe slectate au fost trimise în Norvegia, unde au vizitat şi au observat activitatea din diferite instituţii:

 • Şcoli VET din Norvegia (care pregătesc tinerii și îi orientează spre diverse meserii, în funcție de nevoile de pe piața muncii);
 • Biroul de formare EFONT (care face legătura între ucenici, companii și școală, asigurând buna calitate a învățământului profesional norvegian);
 • Câteva companii care angajează ucenici – apropiate de domeniul de activitate al ag entului economic partener :
  • ENOR: companie de construcții și montaj rețele și instalații electrice;
  • NTE: cel mai mare distribuitor de energie electrică din Norvegia;
  • Norsk Transformator.

Au fost zile pline de experiențe interesante cu oameni deschiși, zâmbitori, dispuși să răspundă la avalanșa de întrebări adresate de noi! Ni s-a prezentat modul de organizare a sistemului de învățământ tehnic norvegian, modul de derulare a stagiilor de practică la angajatori, organizarea și desfășurarea examenului în vederea obținerii certificatului de calificare în domeniul electric, precum și documente si materiale folosite. Am discutat cu tineri ucenici (fete și băieți) care își doresc să practice cu mare interes aceasta meserie, elevi care își aleg calificarea după absolvirea a 10 clase obligatorii.

Experiența câștigată prin implementarea acestui proiect a fost descrisă pe site-ul proiectului, unde au fost prezentate toate rezultatele și produsele obţinute, precum şi imagini din activităţile desfăşurate.

Prezentate în cifre, rezultatele proiectului sunt următoarele :

 • Competențe privind organizarea stagiilor de practică dezvoltate de către participanții la vizita de studiu;
 • Competențe manageriale ezvoltate de către membrii echipei de gestiune a proiectului;
 • Abilități de comunicare în limba engleză ale participanților la vizita e studiu;
 • 3 curricula în dezvoltare locală calificarea Electrician – exploatare joasă tensiune, nivelul 3 de calificare conform Cadrului European al calificărilor;
 • 3 acorduri de învățare;
 • 3 fișe de observare – verificare;
 • diferite filmulețe cu operațiile tehnologice, cu instrumente, aparate și mașini utilizate la practică pentru fiecare curriculum propus;
 • 6 teste de specialitate pentru domeniul Electric, realizate cu Google Form, care permit obţinerea punctajului de evaluare și a unui feedback;
 • 2 chestionare pentru evaluarea stagiilor de practică la agentul economic ;
 • 1 ghid al tutorelui de practică;
 • 2 activități de dezvoltare profesională.

În urma chestionarelor de satisfacție privind stagiile de practică la agentul ecoomic partener peste 90% dintre elevi au declarat că au sesizat o îmbunătățire a acestor stagii.

Impactul proiectului s-a concretizat în:

 • absolvenți cu abilități și cunoștințe necesare pe piața muncii;
 • relația dintre agentul economic și şcoală s-a îmbunătățit, urmând să se desfășoare stagii de pregătire practică de bună calitate;
 • comunitatea locală şi părinṭii și-au schimbat mentalitate cu privire la învățământul profesional.

Website