2018: Incluziune socială‚ prin educație incluzivă – CCD Iași

Promotor de proiect: CCD Iași

Codul proiectului: 2018-EY-PMIP-R2-0004

Parteneri: Intercultural Iceland & Newschool AS

Scopul proiectului nostru este de a sprijini achiziția și dezvoltarea strategiilor moderne și eficiente pentru profesorii din județul Iași, necesare în vederea eficientizării procesului didactic, facilitării dobândirii și dezvoltării de competențe cheie la elevii din școli, permițând astfel o mai bună incluziune socială a acestora atât la nivel național cât și la nivel european.

Pentru atingerea scopului, proiectul propune următoarele obiective:

  1. Dobândirea și dezvoltarea de competențe privind eficientizarea procesului de incluziune socială a elevilor, pentru un numar de 10 formatori ai CCD Iași, prin participarea acestora la cursuri de formare, într-o perioada de 6 luni de la începerea proiectului
  2. Elaborarea unui numar de 5 programe avizate de formare privind procesul de incluziune socială a elevilor, în decurs de 9 luni de la începerea proiectului, pe următoarele tematici: excludere socială, democrație participativă, învățare experiențială, discriminare rasism și xenofobie, bullying, educație pentru un mediu de viață sigur si sănătos, etc
  3. Facilitarea dobândirii și dezvoltării de competențe la un număr de 250 de profesori din județul Iași, în vederea eficientizării procesului de dobândire de competențe cheie la elevii lor din școli, prin organizarea și derularea a 5 cursuri de formare avizate la nivelul CCD Iasi, într-o perioadă de 1 an și 4 luni de la începerea proiectului
  4. Elaborarea unui curs de formare pentru profesori, pe tematica Incluziunii sociale, intr-o perioadă de 1 an și jumătate de la începerea proiectului, si obținerea acreditării acestui curs de către MEN într-o perioadă de 1 an și 10 luni de la începerea proiectului.
  5. Formarea unui număr de 500 profesori din județului Iași prin participarea la cursul acreditat, într-o perioada de 2 ani de la acreditarea cursului, ca măsura de sustenabilitate a proiectului.

Grupul țintă al proiectului vizează direct 10 formatori CCD Iasi care vor fi formați în cele 2 cursuri de formare, si 250 profesori aparținând tuturor comunităților școlare din județ, cu accent pe comunitățile cu o rată ridicată a absenteismului școlar, a abandonului școlar și a excluderii sociale. Acești 250 de profesori din județul Iași, vor fi formați de către CCD Iași și vor deveni competenți în valorificarea și dezvoltarea metodelor și strategiilor educaționale privind incluziunea socială a elevilor și tinerilor . De asemenea, ca măsură de folow-up și sustenabilitate , un număr de 500 de profesori (20 de grupe) vor fi formați prin cursul CCD acreditat de către MEN.

Indirect, prin stategii și tehnici eficiente de diseminare și multiplicare, vor beneficia de rezultatele și produsele acestui proiect, toți profesorii și toti elevii din județul Iași, dar si entități similare din alte județe.

Beneficiile derulării acestui proiect, se vor răsfrânge asupra unei abordari unitare și coerente a formării profesorilor privind fenomenul de absenteism, abandon școlar, discriminare și excludere, abordare care va sprijini și va eficientiza complexul proces de Incluziune socială al elevilor din judet.

Webpage

Facebook