2018: Îmbunătățirea stagiilor de practică în domeniul mecanic (*)

Promotor de proiect: Colegiul Tehnic ”Mihail Sturdza” (CTMS) Iași
Partenerul de proiect: S.C.CHAMBON S.R.L.
Organizația de primire: Kvadraturen Skolesenter, Kristiansand, Norway

Codul proiectului: 2018-EY-PCVET-R1-0003

 Obiectivul general al proiectului:

Îmbunătățirea stagiilor de practică pentru calificări din domeniul Mecanic pentru abilitarea forței de muncă cu competențe profesionale în acord cu nevoile pieței forței de muncă pentru a spori oportunitățile de angajare a absolvenților

Proiectul (2018-EY-PCVET-R1-0003) își propune întărirea colaborării cu agenții economici pentru a maximiza oferta acestora de stagii de practică, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și a tutorilor, precum și elaborarea unor instrumente de evaluare a rezultatelor învățării prin practică la locul de muncă.

Proiectul a prevăzut o vizită de studiu de 5 zile în Centrul școlar Kvadraturen din Kristiansand, Norvegia. La vizita de studiu au participat directorul CTMS responsabil cu dezvoltarea parteneriatului cu agenții economici, coordonatorul Catedrei tehnice din CTSM, 5 cadre didactice care predau modulele de specialitate pentru calificările de nivel 3 din domeniul Mecanică și un profesor de limba engleză. Din partea agentului economic partener în proiect, la vizita de studiu au participat 2 responsabili cu stagiile de practică a elevilor.

  • În activitățile locale de proiect au fost implicate 14 cadre didactice care predau module de specialitate, 86 elevi din clasele a IX-a și 56 elevi din clasele a X-a, învățământ profesional. Au fost implicați în activități de diseminare 12 agenți economici parteneri în stagiile de practică și 10 școli VET din județul Iași.

Impact:

  • Formarea cadrelor didactice de specialitate pentru dezvoltarea de noi strategii didactice și elaborarea unor instrumentelor de lucru unitare, precum și abilitarea tutorilor cu competențe metodice și pedagogice vor îmbunătăți rezultatele învățării prin muncă a elevilor ceea ce va conduce la creșterea relevanței procesului de formare profesională și va spori șansele de angajare a absolvenților.
  • Pentru pregătirea practică în acord cu exigențele pieței forței de muncă, va fi întărit parteneriatul cu mediul economic. Aceasta va permite diversificarea și consolidarea formelor de învățare la locul de muncă în acord cu evoluția schimbărilor tehnologice. Întărirea colaborării cu agenții economici va determina și creșterea numărului de clase de învățământ profesional dual, ceea ce va corela mai bine oferta școlii cu nevoia de calificare din mediul economic, dar va motiva și elevii, oferind dreptul de șanse egale în procesul de formare profesională, indiferent de mediul de proveniență.
  • Rezultatele proiectului sunt integrate în strategia școlii de a deveni un centru de formare puternic pentru calificări din domeniul Mecanică. Coroborând consolidarea parteneriatului cu agenții economici și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și tutorilor realizate prin acest proiect, cu modernizarea mijloacelor de învățare a modulelor de specialitate prevăzută în alte proiecte în care școala este implicată, vor fi corelate mai bine competențele dobândite de absolvenți cu cerințele pieței forței de muncă. În acest fel, școala va oferi o alternativă atrăgătoare pentru elevi, cu oportunități de angajare, ceea ce va conduce la creșterea rolului CTMS în cadrul comunității locale.