2018: Hai să fim colegi de școală! – program ce susține școala incluzivă și predarea centrată pe elev într-un mediu multicultural

Promotorul proiectului: Fundația „Copii în Dificultate“

Codul proiectului: 2018-EY-PICR-R1-0004

Fundația „Copii în Dificultate“ coordonează consorțiul alcătuit din 5 școli din mediul rural – comunități dezavantajate socio-economic din: Bughea de Sus, Bughea de Jos, Lerești, Merișani și Ștefănești (jud. Argeș). Peste 82% dintre familii au ca sursă de venituri ajutorul social la care se adaugă mici câștiguri din agricultură. Două dintre școli sunt izolate, fiind lipsite de mijloace de transport în comun și de oportunități de petrecere a timpului liber. Mulți elevi nu au călătorit niciodată în afara localității, gradul de socializare și oferta extracurriculară fiind extrem de reduse. Întrucât urmează separat cursurile preșcolare și primare în structuri care se găsesc în satele în care locuiesc, situate la câțiva kilometri distanță de școala gimnazială din comună, elevii romi din ciclul primar se confruntă mai târziu cu dificultăți de integrare în clasa a V-a, când intră în contact cu alți elevi neromi.

Grupul țintă al proiectului este format din 200 de elevi (120 romi/80 neromi), 70 de părinți (50 romi/20 neromi) și 70 de cadre didactice.

Obiectivele proiectului:

  1. Promovarea educației nonformale ca metodă de incluziune socială a elevilor romi;
  2. Dobândirea și dezvoltarea competențelor cheie care să faciliteze incluziunea socială a elevilor romi;
  3. Furnizarea de servicii de informare și consiliere pentru părinții romi și neromi pentru a înțelege importanța educației în dezvoltarea copilului;

Acumularea de cunoștințe și îmbunătățirea abilităților prefesorilor privind aplicarea de metode și tehnici de predare centrate pe elev într-un mediu multicultural, dezvoltarea capacității de elaborare și utilizare a unor strategii educative ce promovează nediscriminarea, egalitatea de șanse și incluziunea școlară și socială. Se vor dezvolta competentele sociale ale elevilor, va fi îmbunatățită atitudinea părinților față de școală și se vor diversifica metodele de predare prin materialele didactice noi. Va crește astfel capacitatea școlilor de a asigura incluziunea copiilor romi.

Despre proiect

Facebook