2018: Addressing diversity in education – CJRAE Vrancea

mai 12, 2020

Promotorul proiectului: CJRAE Vrancea 

Codul proiectului: 2018-EY-PMIP-R1-0005

Obiectivul general al proiectului: integrarea expertizei internaționale in activitățile de asistență educațională furnizate școlilor din județul Vrancea, în special în ceea ce priveşte incluziunea educaţională în contexte multiculturale.

Obiective specifice:

  1. Dezvoltarea competențelor profesionale a 4 salariați ai instituției în ceea ce privește educația incluzivă şi organizarea cursurilor pentru profesori, prin participarea la 2 zile de job-shadowing şi la un curs de 7 zile, ambele activități organizate de InterCultural Iceland (ICI)
  2. Designul şi elaborarea unei noi curricule şi a unui curs de formare pe tematica incluziunii şi mediilor multiculturale.

Partenerul islandez, InterCultural Iceland, este un consorțiu non-profit care dezvoltă inițiative educaționale inovatoare și oferă un spectru larg de expertiză multidisciplinară și activități de formare. A fost înființată în 2003 în Islanda Reykjavík și a devenit un important centru de cercetare și formare la nivel național și European, având o reputație internațională de excelență în domeniul formării formatorilor și cadrelor didactice, educația interculturală, învățarea creativă prin cooperare în grupuri multiculturale, formarea antirastială și sensibilizarea împotriva prejudecăților și discriminării la nivel regional și european.

Impact: diversificarea ofertei educaţionale a CJRAE Vrancea prin elaborarea şi implementarea unor activităţi educaţionale destinate promovării incluziunii educaţionale şi sociale în contexte multiculturale, prin utilizarea unor resurse didactice şi unei metodologii de formare a cadrelor didactice focalizate pe dialog intercultural şi valorizarea diversității în educaţie.

Rezultate principale: o programă de curs opțional pe tematica incluziunii în contexte şi grupuri multiculturale şi un program de formare a cadrelor didactice fundamentat pe experiența şi expertiza partenerului internațional.

Cifre: 4 specialiști instruiți; 2 zile de job-shadowing; 7 zile de curs structurat; 1 programă de curs opțional; 1 program de formare a cadrelor didactice; 250 profesori, formatori, reprezentanți ai managementul educaţional participanţi la activităţile din cadrul proiectului.

Website