2021: Școala pentru toți, toți pentru Școală!

Promotorul proiectului: Școala Gimnazială Săuca

Codul proiectului: 2021-EY-PICR-0002

Școli implicate în proiect: Școala Gimnazială SăucaȘcoala Gimnazială DobaȘcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Moftinu MicȘcoala Gimnazială PirȘcoala Gimnazială Vetis

Școala pentru toți, toți pentru Școală!“ este proiectul inițiat de școlile din comunele Sauca, Doba, Moftinu Mic, Pir și Vetis în încercarea de a răspunde nevoilor tot mai mari de schimbare prin care trec școlile din România în prezent. Partenerii au hotărât ca Școala Gimnazială Sauca să devină coordonatorul consorțiului datorită experienței pe care o deține în implementarea proiectelor cu fonduri europene. Școlile partenere sunt situate în județul Satu Mare în comunități cu o reprezentare largă a minorității rome, fapt care vine însoțit de o serie de dificultăți și provocări. În prezent, copiii romi sunt supuși unui amplu proces de discriminare, care se adâncește tot mai mult din cauza situației pandemice și a crizei economice care o însoțește. În acest context, numărul copiilor care nu frecventează școala crește, sărăcia extremă, lipsa susținerii părinților sau chiar absența părinților din viața copiilor duc la accentuarea sentimentului de ostracizare și non-apartenență.

Obiectivul principal al proiectului este reducerea sentimentului de discriminare și creșterea nivelului de incluziune socială și școlară printr-o abordare inovatoare a procesului de învățare și prin desfășurarea de activități extracurriculare în sprijinul elevilor. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • formarea a 60 de profesori care lucrează cu elevi romi și neromi prin intermediul a două traininguri de formare;
 • desfășurarea a 4 tipuri de activități extracurriculare cu 200 de elevi pe parcursul a 16 luni;
 • desfășurarea a 2 tipuri de activități de conștientizare cu părinți romi și neromi;
 • crearea a 7 produse intelectuale – 2 CSD + 5 materiale didactice;
 • desfășurarea a 4 tipuri de activități suplimentare în cadrul proiectului.

Grupurile țintă ale proiectului sunt: elevii romi și neromi, profesorii și părinții romi și neromi ai elevilor din școlile din comunele Sauca, Doba, Pir, Moftinu Mic, Vetis, iar grupul țintă largit cuprinde autoritățile locale din comunele menționate, profesorii, elevii și părinții din județul Satu Mare, prin diseminarea rezultatelor și a produselor intelectuale.

Rezultatele pe termen scurt ale proiectului sunt:

 • 60 de profesori participă la 2 traininguri în cadrul proiectului;
 • 200 de elevi participă la activități de conștientizare și dezvoltare de abilități privind incluziunea, organizate în comun pentru elevi romi și neromi;
 • 70 de părinți participă la activități de învățare / conștientizare privind problematica antidiscriminării, organizate în comun pentru părinți romi și neromi;
 • 19 tipuri de activități sunt desfășurate în cele 16 luni de implementare.

Produsele proiectului:

 • 2 curricule școlare la dispoziție, propuse școlilor participante dar și publicului larg;
 • 5 materiale didactice inovative realizate pe parcursul implementării proiectului.

Rezultatele pe termen lung se concretizează în reducerea discriminării elevilor romi în școlile participante, creșterea nivelului de incluziune școlară a acestor copii, schimbări de percepție la nivelul școlii și comunității față de minoritatea roma, creșterea nivelului de acceptare școlară a copiilor romi, reducerea abandonului școlar și participarea activă în viața școlii. Pe termen scurt, impactul proiectului va putea fi observat în comportamentul copiilor romi și neromi și în reducerea discriminării și creșterea gradului de incluziune, iar pe termen lung, proiectul va avea un efect multiplicator la nivelul comunităților din comunele ale căror școli sunt partenere în proiect în ceea ce privește experiențele de învățare, incluziune, multiculturalitate și antidiscriminare. Printre beneficiile sale se numără noile competențe dobândite de profesori, posibilitatea de a aplica tehnici de învățare experiențială și un set de valori și experiențe personale învățate de părinți și copii care au participat la activități.

Facebook