2021: Rețea europeană de printare 3D a sistemelor mecatronice biomimetice (EMERALD) (*)

oct. 6, 2023 | 0 comentarii

Promotorul proiectului: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Codul proiectului: 21-COP-0019

Parteneri: Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITENICA București –  Universitatea din Agder (Grimstad, Norvegia)Universitatea Tehnica din Poznan (Polonia)BIZZCOM s.r.o. (Bucany, Slovacia)

Proiectul 21-COP-0019 – EMERALD, finanţat prin Proiecte de cooperare 2021 în domeniul învățământului superior a urmărit să integreze experienţa şi expertiza partenerilor din cadrul acestui parteneriat pentru a dezvolta soluții bio-mecatronice avansate cu aplicabilitate în domeniul medical.
Obiectivul principal al proiectului EMERALD a constat în dezvoltarea unor resurse educaţionale, respectiv a unor metode inovative şi de cercetare destinate tuturor celor interesaţi de conceperea şi realizarea unor brațe robotizate, precum şi a unor proteze și orteze medicale personalizate, prin printare 3D, cu scopul de a sprijini o serie de pacienţi cu nevoi speciale (cu brațe amputate) printr-o abordare eficientă din punct de vedere a costurilor de proiectare şi fabricaţie a acestor modele.
În acest sens în cadrul proiectului 21-COP-0019 – EMERALD au fost avute în vedere următoarele obiective specifice:

 • elaborarea a 8 module de curs menite sa ofere cunoștințele necesare dezvoltării sistemelor mecatronice biomimetrice (braţe robotice, orteze, proteze medicale personalizate) prin tehnologii de printare 3D;
 • crearea unui îndrumător de laborator cuprinzând o serie de module esențiale privind proiectarea şi fabricaţia acestor sisteme bio-mecatronice folosind diferite metode de printare 3D existente;
 • dezvoltarea unei platforme de e-learning (laborator virtual) prin intermediul căreia să poată fi înţeles cât mai uşor procesul necesar conceperii şi dezvoltării de noi sisteme mecatronice biomimetice care pot fi realizate prin tehnologii de printare 3D pentru persoanele cu nevoi speciale (cu braţe amputate);
 • dezvoltarea unor studii de caz pentru o serie de pacienţi reali cu braţe amputate, care să reflecte eficienţa şi aplicabilitatea reală a resurselor şi metodelor care au fost dezvoltate în cadrul proiectului EMERALD.

Resursele educaţionale şi metodele inovatoare şi de cercetare ce au fost concepute şi dezvoltate în cadrul proiectului au condus în final la obţinerea unor rezultate remarcabile ce au fost obţinute în cadrul proiectului în perioada de implementare a acestuia şi care au adus plus valoare atât în cadrul parteneriatului, cât şi în afara acestuia după cum urmează:

 • La Universitatea din Agder (Grimstad, Norvegia) au fost organizate 2 şcoli de vară in anul 2022 şi 2023, la care au luat parte peste 70 participanţi din 7 ţări Europene (România, Norvegia, Polonia, Slovacia, Letonia, Croaţia, Suedia);
 • În cadrul companiei BIZZCOM din Slovacia a fost organizat un eveniment de tip training pentru 15 cadre didactice în domeniul aplicaţiilor de Realitate Virtuală, Realitate Augmentată, Realitate Mixată, astfel de aplicaţii fiind integrate în cadrul platformei de e-learning EMERALD care a fost concepută în cadrul proiectului;
 • În cadrul proiectului, au fost organizate 3 evenimente de multiplicare, la care au luat parte peste 200 participanţi în total, provenind atât din domeniul academic, cât şi din cadrul unor companii de prestigiu ce activează în domeniul printării 3D / domeniul bio-mecatronic;
 • Există un număr de 10 proiecte de diplomă care au fost realizate de studenţi în regim de cotutelă, sub îndrumarea profesorilor din cadrul proiectului, pe parcursul derulării acestuia. Multe din aceste teme au fost definite ca urmare a evenimentelor şcolii de vară EMERALD organizate la Universitatea din Agder în anul 2022 şi 2023 în cadrul cărora studenţii asistaţi de profesori au dezvoltat împreună soluţii privind realizarea unor braţe robotice, orteze, proteze medicale personalizate pentru pacienţi reali.
 • S-au trimis spre publicare 4 articole ISI cu factor de impact (Open Acces) ce au fost concepute în comun de toţi partenerii proiectului, în cadrul cărora sunt prezentate soluţii practice imediate ce au fost dezvoltate în cadrul acestui proiect.
 • Există un număr semnificativ de pacienţi reali (persoane cu braţe amputate) ce au beneficiat de soluţiile care au fost dezvoltate în cadrul proiectului privind realizarea unor orteze, respectiv proteze medicale personalizate ce au fost în fabricate prin tehnologii de printare 3D de către partenerii consorţiului proiectului;
 • Ca urmare a acestui proiect, a fost constituită Reţeaua Europeană de Printare 3D a Sistemelor Mecatronice Biomimetice – EMERALD, pe baza unor acorduri de parteneriat ce au fost semnate pe parcursul derulării proiectului cu o serie de firme importante din România, Polonia, Slovacia şi Suedia – firme ce activează în domeniul printării 3D /domeniul bio-mecatronic – firme ce s-au arătat interesate de dezvoltarea unor astfel de brațe robotizate, respectiv proteze și orteze medicale personalizate la o scară mai largă în cadrul şi cu sprijinul firmelor din cadrul acestei Reţele.
 • A fost câştigat un nou proiect SEE de mobilităţi (proiectul „Mobilitate pentru sustenabilitate” – 22-MOB-0032), care va consolida şi mai mult relaţia bilaterală existentă dintre România şi Norvegia, proiectul nou de mobilităţi fiind coordonat de asemenea de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din Agder (Grimstad, Norvegia) activând şi în cadrul acestui proiect ca instituţie parteneră.

Website