2021: Performanță și calitate în stagiile de practică

mart. 12, 2024 | 0 comentarii

Promotorul proiectului: Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni

Codul proiectului: 2021-EY-PCVET-0024

Parteneri: APLICAPROPOSTA LDA BragaMob (PT) –  ESCOLA PROFISSIONAL DE BRAGA (PT) – António Ferreira Rito & Filhos (PT) – Casa das Jantes (PT)

Conform programelor școlare, elevii trebuie să învețe la școală operațiuni care nu se mai execută astăzi în aproape nicio fabrică dotată cu linii tehnologice automatizate, așadar noțiunile teoretice și practice pe care elevii trebuie să le învețe la școală (tăieturi cu fierăstrăul, nituirea, prelucrarea prin așchier, etc) nu răspund nevoilor agenților economici tehnologizați, în căutare de mână de lucru calificată.

Obiectivul principal al proiectului l-a constituit îmbunătățirea calității stagiilor de practică la agentul economic privind noile tehnologii în domeniul mecanică, pentru o inserție rapidă pe piața muncii.

Obiectivele specifice:

  1.  Întocmirea a trei CDL-uri pentru domeniul mecanică care să asigure corelarea noțiunilor teoretice cu cele practice de la agentul economic.
  2. Îmbunătățirea cunoștințelor cadrelor didactice VET în ceea ce privește noțiunile teoretice și practice de la domeniul mecanică.

Pe durata de 5 zile a vizitei de studiu în Portugalia și care a fost organizată de Bragamob, cei 8 profesori VET au identificat cele mai bune practici și au învățat de la partenerii portughezi cum să îmbunătățească învăţarea prin practică la locul de muncă pentru elevii de la Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni, modul în care se face corelarea noțiunlor teoretice învățate la școală cu activitatea practică de la agentul economic. De asemenea, a participat și directorul școlii care a avut rolul de a acumula informații referitoare la managementul instituțiilor VET, la modul în care unitățile de învățământ colaborează cu agenții economici. Profesorul de limba engleză care a prticipat la proiect a avut rolul de a asigura activitatea de traducere și interpretariat pe parcursul vizitei. Cei trei reprezentanți ai operatorului economic la care elevii noștri desfășoară practica de specialitate și care au participat la mobilitate sunt managerul firmei, directorul tehnic și un tutore de practică. Aceștia au urmărit felul în care operatorii economici vizitați organizează activitatea cu elevii pe care îi primesc în unitate, parcursul elevilor după ce termina studiile, felul în care operatorii economici colaborează cu instituțiile școlare.
Produsele realizate pe parcursul derulării proiectului sunt: 3 CDL-uri noi pentru domeniul mecanică care să coreleze noțiuni teoretice privind noile tehnologii cu realitatea de la agentul economic (clasele aIX-a, aX-a și a XI-a), 3 caiete de practică pentru CDL-urile propuse (clasele aIX-a, aX-a și a XI-a), 3 teste de specialitate (clasele aIX-a, aX-a și a XI-a), două chestionare pentru evaluarea stagiilor de pregătire practică (unul la începutul proiectului și unul la finalul acestuia).

Rezultatele învățării la nivelul resurselor umane (cadre didactice și reprezentanții agentului economic) sunt următoarele:
– Creșterea interesului cadrelor didactice de a participa la stagii de formare;
– Însușirea noținuilor teoretice specifice pentru utlizarea lor la agentul economic pe parcursul stagiilor de practică;
– Îmbunătățirea calității învățării la locul de muncă;
– Creșterea dimensiunii europene a liceului;
– Creșterea eficienței stagiilor de practică;
– Creșterea interesului elevilor pentru domeniul de pregătire;
– Creșterea interesului elevilor pentru ocuparea unui loc de muncă în domeniul absolvit;
– Creșterea eficienței stagiilor de practică la agentul economic;
– Stabilirea de viitoare relații de colaborare și prietenie cu partenerii portughezi.

Rezultatele proiectului au un impact major prin corelarea cunoștințelor teoretice de la școală cu nevoile agentului economic privind noile tehnologii, îmbunătățirea calității stagiilor de pregătire practică atat la nivelul școlii, cat si la nivelul agentului economic, prin folosirea auxiliarelor întocmite pe parcursul proiectului, prin calitatea sporită a expertizei personalului care a luat parte la proiect si care este implicat in activitatile de invatare-predare cu elevii scolii profesionale.

Pagina web a proiectului