2021: O școală incluzivă pentru noi!

Promotorul proiectului: Asociația ARES’EL

Codul proiectului: 2021-EY-PICR-0004

Școli implicate în proiect: Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul CâmpinaȘcoala Gimnazială Erou Sergent „Grigore Ioan“, Comuna DumbraveștiȘcoala Gimnazială „Mihai Viteazul“, Oraș Boldești-ScăieniȘcoala Profesională Bălțești, Comuna Bălțesti  – Școala Gimnazială Podenii Noi, Comuna Podenii Noi

Scopul proiectului a constat în creșterea capacității instituționale a unităților școlare partenere din județul Prahova pentru asigurarea incluziunii sociale a copiilor romi, prin formarea profesorilor, pregătirea părinților și a elevilor, precum și elaborarea de programe școlare și materiale didactice.

Obiective:

  • Ob1: Îmbunătățirea competențelor privind incluziunea copiilor romi prin formarea a 72 de profesori din unitățile școlare partenere din județul Prahova în domeniile vizate de program, în termen de 12 luni.
  • Ob2: Asigurarea calității formării privind incluziunea socială prin elaborarea de către unitățile școlare partenere din județul Prahova a trei programe școlare și trei materiale didactice referitoare la un mediu inclusiv și multicultural, în termen de 8 luni.
  • Ob3: Creșterea gradului de conștientizare privind incluziunea socială și anti-discriminarea în rândul a 120 de părinți (romi și neromi) din unitățile școlare partenere din județul Prahova, prin organizarea de sesiuni comune de educație parentală pe o perioadă de 12 luni.
  • Ob4: Asigurarea accesului la activități comune de conștientizare și dezvoltare a abilităților privind incluziunea socială pentru 240 de elevi (romi și neromi) din unitățile școlare partenere din județul Prahova, prin participarea la ateliere de incluziune și dezvoltare a abilităților sociale pe o perioadă de 12 luni.

Rezultate:

  • 72 de profesori formați pe teme specifice programului;
  • Trei programe școlare și trei materiale didactice elaborate referitoare la incluziune și mediul multicultural;
  • 120 de părinți romi și neromi participanți la activități comune de conștientizare privind educația parentală și discriminarea;
  • 240 de elevi romi și neromi participanți la activități extracurriculare;
  • Cinci seminare de incluziune socială și altele.

Webpage

Facebook