2021: Cooperare strategică interuniversitară pentru îmbunătățirea abilităților studenților doctoranzi pentru o educație de calitate superioară

Promotorul proiectului: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

Codul proiectului: 21-COP-0049

Partener: Oslo University Hospital, Oslo, Norway

Proiectul vine să ofere o soluție pentru decalajul existent între educația disponibilă studenților doctoranzi și tehnologiile utilizate în laboratoarele de cercetare. Acest decalaj produce o forță de muncă slab calificată, care insuficient de competitivă pentru piața internațională a muncii în cercetare. Scopul acestui proiect a fost de a consolida cooperarea instituțională dintre cele două instituții partenere prin dezvoltarea unui nou modul educațional pentru studenții doctoranzi dezvoltat prin metodologii de predare inovatoare.

Grupul țintă pentru acest proiect a fost reprezentat de studenți doctoranzi de la cele două universități care au avut ocazia să urmeze cursul de epigenetică ARN ca parte a curriculum-ului lor de doctorat și cercetători la începutul carierei care au participat la atelierele dezvoltate în proiect.

Rezultatele intelectuale ale acestui proiect au inclus o carte despre epigenetica ARN și ARN non-codificator și un modul educațional despre epigenetica ARN pentru studenții doctoranzi. Activitățile suplimentare au inclus ateliere de lucru despre epigenetica ARN și ARN non-codant, care au fost predate de personalul din cele două instituții partenere. De asemenea, în perioada de implementare au fost organizate evenimente multiplicatoare în cadrul cărora au fost prezentate rezultatele proiectului. Proiectul a avut în vedere impactul direct asupra noilor generații de doctoranzi de la ambele universități și creșterea abilităților în genetică și genomică avansată prin accesul la rezultatele intelectuale dezvoltate.

Modulul educațional a rămas o parte integrată a curriculum-ului Școlii de Studii Doctorale și a fost disponibil pentru următoarele generații de doctoranzi interesați. Modulul educațional și rezultatele intelectuale dezvoltate în proiect au servit drept model de colaborare inter-instituțională pentru reducerea decalajului dintre educația în cercetare și practică, cu posibilitatea de transferabilitate și aplicabilitate la alte instituții.

Webpage