2021: Cod de acces pe piața muncii

Promotorul proiectului: Colegiul Economic Buzău

Codul proiectului: 2021-EY-PCVET-0003

Parteneri: SC UNIVERSAL LE BIG SRL (RO) –  Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik (HR)

Una din problemele cu care se confrunta învățământul profesional și tehnic o constituie instruirea practică a elevilor care nu s-a desfășurat mereu la standardele dorite. Printre problemele cele mai des întâlnite putem enumera:

 • Continutul curriculumului nu a fost adaptat întotdeauna cerințelor de pe piața muncii;
 • CDL-urile elaborate pentru stagiile de instruire practică și laboratoarele tehnologice nu au fost elaborate întotdeauna cu participarea susținută a agenților economici;
 • Lipsa materialelor didactice;
 • Evaluarea nestandardizată a elevilor.

Prin intermediul acestui proiect ne-am dorit să rezolvăm într-o măsură cât mai mare aceste probleme astfel că obiectivul său general a fost: Îmbunătățirea calității stagiilor de pregătire practică pentru o mai bună inserție pe piața muncii a absolvenților.

Obiective specifice:

 • Îmbunătățirea capacității de organizare a stagiilor de pregătire practică;
 • Dezvoltarea abilităților de evaluare a elevilor de către profesori în cooperare cu tutorele de practică;
 • Dezvoltarea de materiale și documente aferente stagiilor de pregătire practică.

Vizita de studiu s-a desfășurat la partenerul Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik (Croația) în perioada 28.11-02.12.2022. Participanții la vizita de studiu au fost în număr de 8 reprezentanți ai Colegiului Economic (7 profesori + director) și 4 reprezentanți ai agentului economic Le Big. Pe parcursul vizitei de studiu am derulat următoarele activități:

 • Prezentarea celor două școli partenere;
 • Prezentarea curriculumului, materialului didactic, jurnalelor de practică și instrumentelor de evaluare;
 • Realizarea de comparații cu privire la materialele prezentate;
 • Asistență la ore de pregătire practică în cadrul școlii partenere;
 • Vizite la agenți economici (JYSK, MULLER, PEVEX) și discuții cu privire la modul de organizare și evaluare a stagiilor de pregătire practică;
 • Discuții și feedback zilnic;
 • Evaluare zilnică și finală.

În urma vizitei am dezvoltat următoarele produse finale: 8 CDL-uri și Acorduri de învățare; 5 caiete de lucru; un ghid al tutorelui de practică; o analiză comparativă a progresului înregistrat în ceea ce privește satisfacția elevilor vis-a-vis de pregătirea practică; activități de dezvoltare profesională la nivelul județului

Rezultatele obținute în urma derulării vizitei de studiu s-au manifestat prin:

 • Dezvoltarea abilităților de organizare a stagiilor de practică a profesorilor și personalului agenților economici participanți la proiect;
 • Dezvoltarea abilităților de elaborare a unor instrumente care să asigure evaluarea standardizată a elevilor de către profesori și tutori de practică;
 • Îmbunătățirea capacității de a elabora un CDL de calitate, în concordanță cu cerințele de pe piața muncii în cadrul unui parteneriat școală-agent economic;
 • Creșterea capacității instituționale de organizare a unor stagii de instruire practică de calitate;
 • Îmbunătățirea competențelor manageriale a membrilor echipei de gestionare a proiectului;
 • Îmbunătățirea abilităților de comunicare în limba engleză pentru participanții la vizita de studiu.

Valoarea adăugată a proiectului s-a concretizat în:

 • Creșterea interesului agenților economici de a dezvolta o relație de lungă durată cu școala;
 • O cooperare mai intensă profesor-tutore de practică în ceea ce privește evaluarea eficientă și unitară a elevilor;
 • Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și agenților economici;
 • O nouă abordare a stagiilor de pregătire practică care facilitează implicarea elevilor și creșterea motivației;
 • Creșterea prestigiului liceului și a firmei partenere în comunitate.

Webpage