2020: Model de practică norvegian pentru parteneriatul școală-agent economic

iul. 13, 2023 | 0 comentarii

Promotorul proiectului: Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui

Codul proiectului: 2020-EY-PCVET-0004

Partener: SC Vascar SA

Din anul școlar 2020-2021, Liceul Tehnologic „Ion Mincu” asigură școlarizare în învățământ dual, fiind singura școală din zonă cu acest sistem de formare. Învățământul dual solicitat de partenerul de proiect, este o încercare a societății de a rezolva criza forței de muncă calificată, dar și a școlii în a atrage elevi la această calificare. Scopul proiectului a fost îmbunătățirea calității învățării la locul de muncă, cu obiectivele: abilitarea pentru implementarea învățământului dual a 5 responsabili de formare practică, dezvoltarea abilităților de formare a 2 responsabili de practică ai partenerului si consolidarea și extinderea parteneriatului dual în următorii 3 ani.
Activitatea principală a proiectului a fost vizita de studiu in institutia similara in Estonia, facuta de 8 profesori și 2 reprezentanți ai agentului economic partener. Mobilitatea fost foarte importantă întrucât a răspuns nevoii de a dezvolta competențele profesionale ale participanților și pentru a îmbunătăți calitatea formării la locul de muncă a elevilor.
În activitățile locale de proiect au fost realizate produse finale, care au fost integrate în activitățile de practică. Ca urmare a implementării proiectului, celelelalte cadre didactice VET din școală și 10 tutori ai agenților economici si-au îmbunătățit competențele/abilitățile prin formarea în atelierele de lucru organizate de participanții la mobilitate. 94,8% din numărul total de elevi din școală, clasele de profil VET, declară că și-au îmbunătățit rezultatele învățării în stagiile de practică.
Rezultatele învățării și produsele finale obținute prin proiect vor fi utilizate de următoarele serii de elevi, de alte instituțiile interesate, prin utilizarea produselor în activitatile locale. Derularea învățământului dual la un nivel superior de calitate va mări șansele de angajare ale viitorilor absolvenți, rezolvând deficitul forței de muncă calificată din comunitate.

Website