2020: Mecanici pentru secolul XXI

iul. 13, 2023 | 0 comentarii

Promotorul proiectului: Liceul Tehnologic din comuna Vernesti

Codul proiectului: 2020-EY-PCVET-0005

Parteneri: Areadne Life long learning, 1st Vocational Lyceum of Kalamata, Greece – Statia ITP BercaS.C. Prompt Test Valrom S.R.L  

Proiectul finanțat prin intermediul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, a avut menirea să vină în sprijinul armonizării conținutului educațional clasic cu inovația și schimbările permanente ale domeniului, fapt care va crește atractivitatea procesului de predare-învățare.
Acest proiect a fost gândit și conceput cu referință directă la învățământul profesional de 3 ani, profil mecanică auto.

Obiectivele proiectului au fost:
1. Asimilarea de noi informații și beneficierea de exemple de bune practici care vor fi puse în valoare în instituția noastră prin crearea de variante noi, îmbunătățite ale curricumului deja existent.
2. Crearea de materiale inovative care să valorifice potențialul elevilor și să le îmbunătățească competențele.
3. Creșterea indicelui de inserție pe piața muncii după absolvire, datorită perfecționării elevilor din profilul tehnologic.
4. Realizarea unei îmbinări mai adecvate a părții teoretice cu partea practică cerută de către angajatori.

Rezultate tangibile:
– 2 filme suport referitoare la activitățile de Schimbare a plăcuțelor de frână și Schimbarea filtrului de ulei și a uleiului
-Glossar de termeni tehnici referitori la părțile componente ale unui autovehicul, traduți din limba engleză în limba română
-Jurnal de practică online (testat pe un număr de 23 de elevi, în format letric
-3 manuale auxiliare pentru Curriculum în Dezvoltare Locală: Auxiliar curricular „Organizarea locului de muncă și rezolvarea de probleme”, clasa a IX-a ȋnvățămȃnt profesional și liceal; Auxiliar curricular “ Exploatarea, diagnosticarea, ȋntreținerea și repararea automobilului”, clasa a XI-a ȋnvățămȃnt profesional. Auxiliar curricular „Autovehicule rutiere”, pentru clasele X – XII ȋnvățămȃnt profesional și liceal.
-3 programe CDL cu planificările calendaristice aferente (pentru clasa a IX-a ȋmbunătățit, pentru clasele a X-a și a XI-a noi), pentru cei 3 ani de studiu de ȋnvățămȃnt profesional.
-Patformă online www.mecanici21.ro care curpinde toate materialele enumerate mai sus.
-Site-ul de proiect: https://mec21.eu .

Rezultate intangibile:
Ca urmare a implementării proiectului, a desfășurării mobilității, a conclucrării pentru a realiza produsele, s-au constatat următoarele:
-relația școală – agent economic s-a ȋmbunătățit semnificativ. Acum agentul economic vine cu propuneri de ȋmbunătățire a materialelor didactice folosite la orele de predare, ia legătura cu conducerea și maiștrii instructori ori de cȃte ori găsește o soluție de a motiva elevii să se implice mai activ la orele de instruire practică desfășurate la service;
-elevii se simt mai motivați să meargă la service deoarece simt că tutorii de practică ȋi tratează ca pe viitori practicieni. Ȋn consecință, inclusiv relația elevilor cu tutorii de practică s-a ȋmbunătățit semnificativ;
-școala a devenit vizibilă la nivel județean. Am fost invitați să desfășurăm un workshop cu privire la implementarea acestui tip de proiecte finanțate prin granturi SEE, la o conferință organizată de I.S.J. Buzău, unde au participat 62 de reprezentanți din 40 de unități școlare și I.S.J. Buzău. Faptul că invitațiile vin fără ca reprezentanții școlii să se ȋnscrie ȋn prealabil la astfel de activități, arată că acest proiect a făcut școala vizibilă și a devenit o sursă de bune practici.
– numărul de absențe ȋnregistrate la aceste materii a scăzut cu 27% ȋn primele două luni de școală din anul școlar 2022-2023, față de anul școlar anterior.

Website