2020: Eficientizarea stagiilor de practică în corelație cu cerințele pieței europene a muncii

dec. 22, 2023 | 0 comentarii

Promotorul proiectului: Colegiul Tehnic ”George Barițiu”, Baia Mare
Codul proiectului: 2020-EY-PCVET-0007
Parteneri: SC.ONEDIN SRL din Baia Mare și Instituto de Educação Técnica (INETE) din Lisabona

Colegiul Tehnic ”George Barițiu”, Baia Mare a implementat proiectul ”Eficientizarea stagiilor de practică în corelație cu cerințele pieței europene a muncii” în colaborare cu compania ONEDIN SRL Baia Mare, și Instituto de Educação Técnica (INETE), Lisabona, Portugalia ca răspuns la nevoia de creșterea a calității stagiilor de pregătire practică desfășurate de cursanții VET la locul de muncă, astfel încât să sporim șansele de integrare pe piața muncii a absolvenților școlii profesionale, din domeniul Electronică automatizări, calificarea de nivel 3 ”Electronist aparate și echipamente” .

Obiectivele proiectului:
O1. Îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei educaţiei şi formării
O2. Cooperarea şi parteneriatele între educaţie şi piaţa muncii

Participanții la vizita de studiu la Instituto de Educação Técnica (INETE) din Lisabona, Portugalia au fost 8 cadre didactice (6 cadre didactice de discipline VET, directorul instituției școlare, 1 cadru didactic de limba engleză) și 3 reprezentanți ai agentului economic partener al proiectului SC Onedin SRL (administratorul societății și 2 tutori de practică). Aceștia au avut ocazia de a prelua exemple de bună practică din sistemul educațional portughez de formare profesională pe care să le implementeze atât în propria școală cât și la agentul economic partener. Activități concrete de pregătire practică s-au realizat la firmele. FORALLPHONES, RD Automacao Industrial, IDMINDS.
La întoarcerea din vizita de studiu cele 6 cadre didactice de discipline VET împreună cu reprezentanții agentului economic au colaborat la realizarea unui ghid metodic pentru tutorii de stagiu, cu exemple de bună practică în proiectarea și realizarea activităților de învățare a meseriei la locul de muncă și cu instrumente de evaluare a activităților practice aplicabile pentru modulele CDL clasa a IX-a, a X-a și a XI a învățământ profesional specializarea Electronist aparate și echipamente, domeniul electronică automatizări si la realizarea CDL-urilor pentru clasa a IX a, a X a și a XI a aferente aceleași calificări. Totodată s-a încheiat un memorandum de înțelegere între școală și agentul economic.
Aceste produse contribuie la creșterea calității stagiilor de practică ale elevilor și prin urmare la creșterea formării elevilor noștri, ceea ce îi va ajuta la o mai bună integrare a acestora pe piața muncii și totodată vor conduce la creșterea motivației acestora de a se perfecționa în domeniul electronică și automatizări calificarea electronist aparate și echipamente, precum și la creșterea încrederii elevilor în șansele de angajare, datorită rezultatelor învățării pe care și le-au dezvoltat în contexul unor activități practice atractive la locul de muncă.
Beneficiile pe termen lung se concretizează prin creșterea calității învățării la locul de muncă; îmbunătățirea colaborării dintre școală și agentul economic; creșterea prestigiului unității în comunitate; schimbarea mentalității părinților și a comunității locale cu privire la învățământul profesional.

Website