2020: Digitalizarea industriei apei si a educatiei in domeniului apei – DIGIWATRO

iul. 13, 2023 | 0 comentarii

Promotorul proiectului: Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati

Codul proiectului: 20-COP-0050

Partener: Norwegian University of Life Sciences – NMBU 

Digitalizarea sectorului de apă poate face utilitățile și serviciile conexe mult mai eficiente decât în prezent, în contextul resurselor limitate de apă. Rolul universităților de a consolida calitatea studiilor, utilizând o digitalizare sporită și motivațiile pentru a promova adoptarea inovațiilor, sunt importante deoarece absolvenții de astăzi vor lua decizii în calitate de administratori, manageri și oamenii de știință de mâine.

Obiectivul proiectului DIGIWATRO este de a spori eficiența în sectorul apei prin îmbunătățirea utilizării instrumentelor digitale în domeniul utilităților, facilitat de competența digitală sporită în învățământ. Acest lucru va fi realizat prin două sub-obiective

(1) Creșterea monitorizării și controlului procesului în domeniul alimentării cu apă și gestionarea apelor uzate cu un raport cost-beneficiu ridicat și

(2) Reducerea necorelării competențelor digitale în industria apei.

Grupurile țintă sunt studenții și cadrele didactice universitare, manageri din industria serviciilor de apă, manageri industriali, consultanți și cercetători, publicul larg, inclusiv populația romă. Proiectul include patru livrabile care urmează să fie dezvoltate împreună de UGAL și NMBU. Acestea vor avea ca rezultat: îmbunătățirea monitorizării digitale, automatizării și securității cibernetice în utilitățile de apă, promovarea învățarii pe tot parcursul vieții în sectorul apei folosind educația hibridă, sporirea abilităților digitale ale profesorilor și cursanților pentru a promova inovațiile digitale în sectorul apei cu învățarea hibridă și dezvoltarea de instrumente digitale pentru a consolida implicarea în problemele legate de apă a publicului larg, în special a populației rome.

DIGIWATRO a avut un impact ridicat asupra participanților la proiect, conducând la o mai bună utilizare a tehnologiei digitale pentru predarea și învățarea subiectelor legată de apă, îmbunătățirea educației printr-o mai bună analiză și previziune a datelor; dezvoltarea abilităților și competențelor necesare pentru a sprijini digitalizarea educației în domeniul apei; creşterea generației de profesioniști în domeniul apei care conduce transformarea digitală a industriei apei. 

Website