2019: O șansă pentru viitor!

Pomotorul proiectului: ISJ Gorj
Codul proiectului: 2019-EY-PICR-0002

 Proiectul ”O șansă pentru schimbare” având ca scop creşterea capacității instituţionale a şcolilor de a asigura o incluziune efectivă a copiilor romi se va defășura pe o perioadă de 12 luni în cele 5 unități școlare partenere, fiind coordonate de ISJ Gorj.

Printre cele mai importante elemente ale proiectului se numără:

 • 65 de cadre didactice lucrează și își însușesc curricula de formare pe modulele M1-Abordări de predare centrate pe elev; M2 -Şcoala inclusivă şi predarea într-un mediu multicultural; M3 -Democraţia şi educaţia pentru centăţenie activă; M4 – Drepturile omului/copilului, toleranţă, anti-discriminare,
 • realizarea a 5 suporturi de curs pentru formare le asigură cadrelor didactice pregătirea suporturilor de curs pentru elevi și părinți în promovarea activităților extracurriculare: Lumina blândă a cărţii – un opţional pentru Limba și Literatura Română, pentru ciclul primar şi gimnazial, Matematica din viaţa noastră, Artă şi îndemânare, Micul cetăţean european, Copilul şi drepturile sale.
 • 200 de elevi sunt implicați în activități complementare la matematică, română, activități interculturale, activități anteprenoriale, activități privind drepturile elevului, un concurs extrașcolar, educație ecologică, educație civică și democrație.
  Curriculum-ul opțional este promovat prin Lumina blândă a cărţii – un opţional pentru Limba și Literatura Română, pentru ciclul primar şi gimnazial, Matematica din viaţa noastră, Artă şi îndemânare, Micul cetăţean European, Copilul şi drepturile sale sunt valorificate prin realizarea suporturilor de curs de către profesorii participanți la activitatea de formare și implementarea cu elevii în școală.
 • 70 de părinți participă la atelierele de Artă şi îndemânare, pentru combaterea discriminării și susținere a elevilor în particparea la sistemul de învățământ.
 •  200 elevii, părinții, cadrele didactice participă la excursia școlară Călătorie interculturală – excursie şcolară Tg-Jiu – Horezu – Râmnicu Vîlcea pentru a descoperi și învăța mai multe cu ocazia acestei activități care asigura informații noi despre istorie, democrație, drept, educația interculturală, educație anteprenorială etc.
 • Proiectul îmbunătăţește rezultatele a 200 elevi la învăţătură prin activităţi extracurriculare și extrașcolare desfăşurate în comun cu profesorii și cadrele didactice pe teme diverse de cultură generală, cultură de specialitate, educație bazată pe democrație, egalitatea de șanse, respectarea drepturilor copilului și ale omului.
 • 20 elevi cu CES beneficiază de asistenţă educaţională, accesul la educaţie incluzivă şi adaptarea la viaţa şcolară prin Planuri Educaționale Individualizate – PEI care asigură integrarea acestora în clasa de elevi.
 • Se vor înregistra progresele elevilor, se vor analiza statistic notele obținute la învățătură, beneficiile și avantajele educării împreună a elevilor și părinților de către cadrele didactice.
 • Proiectul va urmări producerea unor schimbări în comportamentul elevilor și părinților privind dezvoltarea personalităţii, socializarea, integrarea, cultura dobândită prin derularea activităților propuse.

Webpage