2019: Incluziune prin toleranță, joc si artă!

apr. 18, 2023 | 0 comentarii

Promotorul proiectului: Inspectoratul Școlar Județean Neamț

Codul proiectului: 2019-EY-PICR-0001

Școlile care au făcut parte din consorțiu: 1) Școala Gimnazială sat Izvoare – structură a Școlii Gimnaziale comuna Bahna; 2) Școala Gimnazială „Pr. Gheorghe Săndulescu” comuna Dragomirești; 3) Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Târgu Neamț;  4) Școala Gimnazială „Costache Negri”, Roman – structură a Liceului Teologic Romano – Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” Roman: 5) Școala Primară Muncelu de Jos – structură a Școlii Profesională, comuna Valea Ursului

Proiectul „Incluziune prin toleranță, joc si artă!“ și-a propus dezvoltatea conceptului de incluziune școlară prin stimularea participării la educaţie a copiilor romi, cu sprijinul părinților și al profesorilor.
Principalele probleme care au generat implementarea proiectului au fost: disponibilitate scazută a elevilor de a participa la activitățile școlare, lipsa cunoștințelor și a experienței în ceea ce privește educația interculturală, prejudecăți și neîncredere reciprocă între școli și comunitatea romă.

Obiectivele proiectului au fost umătoarele:

O1. Dezvoltarea competențelor în domeniul educației incluzive ale celor 63 profesori care lucrează cu copii romi
O2. Imbunătățirea atitudinii privind antidiscriminarea a celor 105 părinți romi si neromi prin informare/formare/consiliere
O3. Dezvoltarea competenței cheie de sensibilizare și exprimare culturală prin prezentarea creativă a ideilor, experiențelor și emoțiilor într-o varietate de domenii, precum muzica, literatura, sportul, artele vizuale și ale spectacolului ale celor 280 elevi romi si neromi
O4. Dezvoltarea a 3 curricule opționale referitoare la mediul multicultural și incluziune și a 3 materiale didactice inovatoare

Aceste obiective au fost atinse prin desfășurarea următoarelor activități:
Pentru atingerea obiectivului 1 – participarea cadrelor didactice la cursuri de formare. Participând la activitățile de formare din cadrul proiectului, coordonând activitățile extracurriculare desfășurate cu elevii, cadrele didactice și-au dezvoltat competențe privind incluziunea, reducerea comportamentelor de discriminare și rezolvare a conflictelor în rândul elevilor, abordarea individualizată a demersului didactic.
Pentru atingerea obiectivului 2 – participarea părinților elevilor la activitatea Școala familiei și la lectoratele cu părinții. Activitățile desfășurate cu părinții au urmărit cooperarea pentru realizarea unor sarcini comune și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin asumarea unor valori și norme sociale și civice.
Pentru atingerea obiectivului 3 – participarea împreună, a elevilor romi și neromi, la activitățile din tabara de week-end și la activitățile extrașcolare organizate la unitățile școlare partenere. Elevii au fost implicați în activități în care au manifestat atitudine pozitivă față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și față de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite; și-au dezvoltat capacitatea de empatie culturală în relațiile cu persoane aparținând unor culturi diferite.
Pentru atingerea obiectivului 4 – realizarea următoarelor produse intelectuale:
 IO1 – Diversitatea sursă și resursă
 IO2 – Grădinița pentru toți
 IO3 – Incluziune prin toleranță, joc și artă
 IO4 – Prieteni… în grădinița pentru toți!
 IO5 – Mic, dar tolerant
 IO6 – Ghid strategic de management al diversității

Website