2019: Împreună pentru o școală incluzivă

apr. 18, 2023 | 0 comentarii

Promotorul proiectului: Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”

Codul proiectului: 2019-EY-PICR-0003

Școlile care au făcut parte din consorțiu: 1. Școala Gimnazială Nr.1 Pantelimon;  2. Școala Gimnazială Nr. 4 Buftea; 3. Școala Gimnazială Nr. 1 Tunari; 4. Școala Gimnazială Nr. 3 Sintești-Vidra;  5. Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau”.

Proiectul „Împreună pentru o școală incluzivă” are ca scop creșterea nivelului de acces la educație incluzivă de calitate în cadrul a cinci școli localizate în comunități marginalizate și expuse excluziunii sociale din județul Ilfov. Proiectul are o abordare centrată pe elevi, venind în întâmpinarea nevoilor acestora precum: nevoia de a avea ore interactive, de a fi valorificați și încurajați, de a se simți în siguranță la școală, de implicare și consultare, nevoia unei relații sănătoase între cadre didactice – elevi – părinți.

Principalul obiectiv al proiectului este crearea unei culturi incluzive la nivelul celor cinci școli implicate în cadrul acestuia, prin formarea a 78 de cadre didactice și învățători, în fiecare dintre cele patru domenii necesare abordării incluziunii efective a copiilor romi, și anume: abordarea centrată pe elev, școală incluzivă, democrație, drepturile omului. Pe de altă parte, proiectul mai are ca obiective și dezvoltarea unor practici incluzive la nivelul celor cinci școli, cerșterea procentului de părinți sensibilizați în problematica discriminării din cele cinci școli cu 30% și îmbunătățirea cu 50% a abilităților privind incluziunea pentru 265 elevi (minim 50% romi) din cele cinci școli partenere.

Proiectul vizează activități parentale, activități de mentorat, activitate comună de celebrare a Zilei Internaționale a Romilor, club de teatru social, activități de îmbunătățire a vorbitului în public și gândirii critice (club de debate), identificarea și promovarea unor modele locale de succes, școala de vară pentru meșteșuguri, cerc de jurnalism (revistă școlară pe tema incluziunii), precum și tabere interculturale. Toate aceste activități sunt documentate și updatate constant pe website-ul proiectului, precum și pe pagina de Facebook a acestuia.

Școlile partenere se confruntă, în general cu dificultăți educaționale. Școala Gimnazială Nr. 3 Sintești-Vidra se confruntă în mare măsură cu abandonul școlar, Școala Gimnazială Nr. 1 din Tunari are o proporție ridicată a elevilor care provin din familii cu statut socio-economic redus, Școala Gimnazială Nr. 1 Pantelimon se confruntă cu probleme de comunicare și conflicte între elevi. Activitățile contribuie la accesul la educație incluzivă de calitate pentru copiii și tinerii școlilor din județul Ilfof. De asemenea, contribuie la promovarea acceptării și toleranței în rândul tinerilor și aducerea a peste 300 de copii laolaltă, prin intermediul cărora ne dorim promovarea comunicării, nevoia de a se simți acceptați și valorificați pentru ceea ce sunt, promovarea modelelor de succes în rândul tinerilor care să îi încurajeze să nu renunțe la școală și să-și aleagă un drum, dar și formarea unor relații sănătoase între elevi-profesori și părinți.

Valoarea adăugată pe care parteneriatul o aduce proiectului este dată, printre altele, de faptul că sunt implicate în proiect școli cu procent semnificativ de copii romi, în principal din mediul rural, și confruntate constant cu problematica discriminării și marginalizării.

 

Website

Facebook